Helpt een dieet voor een betere kwaliteit van leven? Het Amsterdam UMC gaat dit onderzoeken!

Er lopen nog te veel vrouwen met endometriose rond met klachten als chronische buikpijn, een opgeblazen gevoel en hevige menstruatiepijn. Operaties, hormonale medicatie en pijnbehandelingen geven helaas niet altijd het gewenste effect. Daarom wordt er steeds meer gekeken naar manieren hoe vrouwen zelf de controle over de endometriose kunnen krijgen.

Voeding en endometriose heeft de aandacht
Er komt, ook onder artsen, steeds meer aandacht voor het effect van een aanpassing in de voeding op de klachten veroorzaakt door endometriose. Er zijn aanwijzingen dat ook het aanpassen van de voeding kan helpen bij het verminderen van de klachten veroorzaakt door endometriose. Zo zijn er vanuit eerdere onderzoeken aanwijzingen dat een glutenvrij dieet kan helpen bij het verminderen van (pijn)klachten, en ook het Endometriosedieet en FODMAP dieet lieten positieve resultaten zien.

Meer onderzoek is van belang
Uit ervaringen van patiënten blijkt dat zij zich over het algemeen beter voelen door het volgen van een dieet. Meer wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen voeding en buikpijn klachten bij endometriose is daarom van belang. Wij vinden het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over het effect van dieet op endometrioseklachten, zodat vrouwen uiteindelijk beter geadviseerd kunnen worden over het eventueel aanpassen van hun voeding.

Wetenschappelijk onderzoek door het Endometriosecentrum
Het Endometriosecentrum van het Amsterdam UMC, locatie AMC, onderzoekt het effect van een dieet op endometriose klachten zoals chronische buikpijn, een opgeblazen gevoel, menstruatiepijn en vermoeidheid, en op kwaliteit van leven. Dit onderzoek start vanaf 1 april 2021.

Wat het onderzoek inhoud
Voor dit onderzoek worden vrouwen met endometriose gevraagd om gedurende zes maanden hun voedingspatroon aan te passen. Dit zal gebeuren onder begeleiding van een diëtiste en de deelnemers krijgen een leefstijlboek met recepten en tips. De deelnemers kunnen kiezen uit één van de twee meest gevolgde diëten bij endometriose: het FODMAP dieet en het endometriosedieet. Tijdens het traject wordt deelnemers drie keer gevraagd om een online vragenlijst in te vullen. Deze online vragenlijsten nemen ongeveer 20 minuten per keer in beslag.

Geen dieet
De deelnemers van deze twee dieetgroepen worden vergelijken met een derde groep: de controlegroep. Dit zijn vrouwen met endometriose die geen dieet volgen. Zij vullen enkel de online vragenlijsten in. Door het vergelijken van deze drie groepen hopen we beter in kaart te kunnen brengen welke diëten kunnen helpen bij het verminderen van de klachten van endometriose. Ook zullen we kijken welke factoren het voor vrouwen moeilijker of juist makkelijker maken om het dieet te volgen en vol te houden.

Wanneer kunt u deelnemen?
Voor dit onderzoek worden vrouwen met endometriose, die in behandeling zijn (of zijn geweest) bij het Amsterdam UMC, uitgenodigd om deel te nemen.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op https://endometriosecentrum.amsterdam/endometriose-dieet/

Heeft u nog vragen over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar gyn_benigne@amsterdamumc.nl

Contactpersonen:
Jane Wijbers (diëtiste i.o./onderzoeker Endometriosecentrum)
Annelotte van Haaps (arts-onderzoeker Endometriosecentrum)

Nieuws Overzicht