Lifestyle: wel of geen invloed

Kan jij door je lifestyle aan te passen een verandering in je klachten teweegbrengen? Heb je hier zelf invloed op? Charlotte Adema, diëtist, voedings- en gezondheidswetenschapper, helpt vrouwen om “vrouw-gerelateerde” gezondheidsklachten te verminderen of te beheersen dmv leefstijlcoaching. Hoewel er in wetenschapsland over voeding en endometriose nog weinig bekend is, is er over de impact van leefstijlverandering op kwaliteit van leven wel al heel veel bewijs. Charlotte hoopt je wat nieuwe inzichten hierin te mogen geven. 

Inschrijven meeting van 28 april met gastspreker Charlotte Adema

We houden deze gesprekken met 4 tot 5 mensen via Microsoft Teams. Tijdens de meeting met gastspreker zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen via de chat, er zijn dan ongeveer 20 mensen aanwezig. Deze gespreksgroepen kunnen snel vol zitten, daarom hanteren we ook een wachtlijst. Als er meerdere mensen op de wachtlijst staan, plannen we hiervoor een nieuwe datum in. 
Op de dag van de meeting krijg je van ons een link waarmee je kunt deelnemen. 

EndoLoungeOnline Overzicht