Fifaide Study, deelnemers gezocht voor focusgroep en interviews

Voeding en endometriose. Hier is veel aandacht voor en ook veel wat we nog niet weten. Momenteel zijn er enkele studenten van de Wageningen Universiteit die hier onderzoek naar doen. Heb jij tijd en pas je in de groep die zij zoeken? Meld je dan bij hun! AANMELDEN GESLOTEN! 

Voor de FIFAIDE study (Factors Influencing the Feasibility of an Anti-Inflammatory Diet in Endometriosis patients) zijn we op zoek naar vrouwen met endometriose die bereid zijn om deel te nemen aan een focusgroep (groepsinterview) of individueel interview. In de FIFAIDE study onderzoeken we welke factoren bij endometriosepatiënten belemmerend of stimulerend kunnen werken bij het volgen van een dieet. Het is voor ons enorm waardevol om hier met u over in gesprek te kunnen gaan! De informatie uit de focusgroepen en interviews zal gebruikt worden om voedingsadvies voor vrouwen met endometriose te optimaliseren, met het doel om vrouwen uiteindelijk wetenschappelijk onderbouwd advies te kunnen geven ter verlichting van endometriose-gerelateerde klachten. 

Wat wordt er van u verwacht?U neemt deel aan een online focusgroep (75 minuten) óf individueel interview (30 minuten) op een dag waarop u aangeeft beschikbaar te zijn. 

Wat levert het u op?

  • Tijdens de focusgroep krijgt u een korte presentatie over de huidige wetenschappelijke kennis omtrent voeding en endometriose. 
  • U levert een belangrijke bijdrage aan een wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer u bereid bent om deel te nemen aan het onderzoek, willen wij u vragen om via onderstaande link een korte vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Wanneer u geschikt geacht wordt voor deelname aan het onderzoek, zal er contact met u worden opgenomen om het moment van de focusgroep/het interview vast te stellen. Wanneer u na het invullen toch niet aan de eisen blijkt te voldoen, zal u hier ook over worden geïnformeerd. Bij vragen kunt u contact opnemen via fifaide.study@gmail.com.

Vragenlijst: Gesloten. Inmiddels hebben we voldoende aanmeldingen ontvangen!

Bij voorbaat dank!
Brenda van Stigt, Master Student Voeding en Gezondheid Wageningen University & Research
Dr. ir. Nicole de Roos, Voedingswetenschapper Wageningen University & Research
Prof. dr. Annemiek Nap, Gynaecoloog Radboudumc

 

Nieuws Overzicht