Werkwijze endometrioseteam LUMC

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

Type ziekenhuis
Academisch

(Kandidaat) expertisecentrum   
Level 2

Multidisciplinair endometrioseteam 
Ja

Opleidingsplekken
Ja

Deelname wetenschappelijke studies
SOMA trial
Diverse preferentieonderzoeken 
EQUSUM studie
OTL-38 image guided surgery in endometriosis

Endometriose onderzoekslijn (2 promovendi) onder supervisie van prof. dr. FW. Jansen in nauwe samenwerking met Endometriose in Balans.

Lid NVOG-werkgroep endometriose
Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j.
75

Aantal consulten per jaar    
150-200

Duur eerste consult
45 minuten

Aparte wachtkamer 
Ja

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 
Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse
Peritoneale endometriose

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van
Darm
Blaas
Baarmoeder
Eierstokken
Ligamenten
Eileiders
Buikwand
Middenrif
Vagina

Fertiliteitsbehandelingen
IUI
IVF
ICSI

Samenwerkingsverband

  • Overleg over niet chirurgische behandeling
  • Overleg over chirurgische behandeling
  • Overleg over fertiliteitsbehandeling
  • Chirurgische behandeling van patiënten uit andere ziekenhuizen
  • Fertiliteitsbehandeling voor andere ziekenhuizen

Nauwe samenwerking met Endometriose in Balans in onderzoek, onderwijs en ook in toenemende mate voor patiëntenzorg. Gezamenlijk MDO en gezamenlijk opereren op 1 lokatie.

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Endometriose in Balans

Ervaringen Endometriose teams Overzicht