Inclusiviteit

De informatie zoals deze wordt verstrekt in uitingen van de Endometriose Stichting, is gericht op vrouwen en menstruatie. Wij erkennen echter dat er ook personen zijn met endometriose die transgender zijn, niet menstrueren, geen baarmoeder hebben en/of zich niet (volledig) identificeren met de termen man of vrouw. Voor de doeleinden van onze informatieverstrekking gebruiken wij de term "vrouwen met endometriose", maar wij willen daarbij benadrukken niet de intentie te hebben om de ervaringen van andere personen met endometriose tekort te doen, of bepaalde groepen uit te sluiten of te discrimineren. Wij stellen onszelf daarnaast als doel om met enige regelmaat aandacht te schenken aan endometriose vanuit de visie van personen die zichzelf niet herkennen in de formulering 'vrouw met endometriose' om daarmee ook deze aanzienlijke groep personen met endometriose een stem en gezicht te geven in de berichtgevingen over deze ziekte die wereldwijd zo enorm veel personen treft.

Lees hier meer over: 

Over Endometriose Stichting Overzicht