Onderzoek naar endometriose

Op veel gebeid wordt onderzoek naar endometriose gedaan. Op kleine en grote schaal. Soms als afstudeerproject soms als multi centra care. Wij werken aan veel van deze onderzoeken mee. Door mee te denken, door interviews over onze zienswijze, door begeleiding of gewoon het aanleveren van informatie. Wij krijgen de resultaten van de onderzoeken vaak te lezen. Op deze pagina's willen we jullie ook op de hoogte houden van de lopende en afgelopen studies en onderzoeken.

Lopend onderzoek Overzicht