Onderzoek ervaringen transgender en non-binaire personen met endometriose

Onderzoekers van de Universiteit van Stellenbosch starten een onderzoek naar de ervaringen van transgender en non-binaire personen die leven met endometriose – een hermeneutisch fenomenologisch onderzoek.

Vertaling van de tekst: “Study into transgender and non-binary people’s experience of living with endometriosis” van Endometriosis.org van 27 februari 2022.
Onderzoek naar de ervaringen van transgender en non-binaire personen die leven met endometiose.

Op dit moment is er weinig onderzoek gedaan naar de ervaringen van transgender en non-binaire personen die leven met endometriose, aangezien de meeste onderzoeken zich richten op de invloed van de aandoening op vrouwen. Transgender en non-binaire personen worden echter ook gediagnosticeerd met endometriose, maar deze verhalen ontbreken en ze worden niet genoemd in de algemene maatschappelijke discussie. Hierdoor wordt duidelijk benadrukt dat het noodzakelijk is dat gemarginaliseerde groepen, zoals transgender en non-binaire personen met endometriose, hun ervaringen kunnen delen en dat er meer onderzoek nodig is op dit gebied.

Onderzoeksdoel en doelstellingenHet doel van dit onderzoek is het onderzoeken van de ervaringen van transgender en non-binaire personen die leven met endometriose. Met dit onderzoek wordt ontbrekende informatie geleverd met betrekking tot het begrijpen van de impact van de aandoening op transgender en non-binaire personen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de volgende vier doelstellingen:

  • Het onderzoeken van de effecten die transgender en non-binaire personen met endometriose ervaren in het leven met een aandoening die voornamelijk wordt gezien als vrouwenziekte.
  • Het verkrijgen van inzicht in de ervaringen van het ontvangen van psychosociale ondersteuning en het ontbreken van ondersteuning bij transgender en non-binaire personen met endometriose.
  • Het onderzoeken van ervaringen van transgender en non-binaire personen met endometriose met betrekking tot gezondheidzorg op het gebied van endometriose.
  • Het analyseren van de ervaringen van transgender en non-binaire personen met endometriose met betrekking tot hun integratie en opname in de endometriosegemeenschap en steungroepen.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek?Om deel te nemen aan het onderzoek moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je moet je identificeren als transgender of non-binair;
  • Er moet sprake zijn van een gestelde diagnose of vermoeden van endometriose;
  • Je moet ouder zijn dan 18 jaar;
  • Je moet Engels kunnen spreken.

Deelnemers kunnen overal ter wereld vandaan komen.
Wat houdt deelname aan het onderzoek in?De deelnemers zullen worden verzocht om deel te nemen aan een reeks interviews, drie interviews van elk 40 tot 60 minuten. De audio van deze interviews zal worden opgenomen. Interviews vinden online plaats via een platform zoals Skype of Zoom, of via een WhatsApp-video- of audiogesprek. De drie interviews zullen binnen een tijdsbestek van 3 maanden worden afgenomen. De exacte planning van de interviews staat niet vast en zal met de deelnemer worden bepaald op basis van wat voor hen een geschikt moment is. 

Naast de interviews wordt de deelnemers ook gevraagd om een dagboek bij te houden waarin hun dagelijkse symptomen en gevoelens met betrekking tot endometriose worden vastgelegd gedurende de periode van het verzamelen van de gegevens.

Hoe kun je deelnemen/contact opnemen voor meer informatie?Als je geïnteresseerd bent om deel te nemen aan het onderzoek, of als je vragen hebt, kun je voor 30 april 2022 een e-mail sturen naar Cheryl Eder (cje@live.co.za).

Nieuws Overzicht