Te hevig menstrueren: een bloedserieus probleem

Niet in elk beroep kun je om het uur naar de wc om van menstruatieproduct te wisselen. Toch is dat de praktische uitdaging waar circa 500.000 Nederlandse vrouwen met hevig menstrueel bloedverlies (HMB) voor staan. Verzuim van werk, sport en sociale activiteiten en productiviteitsverlies liggen op de loer. Om de aandacht te vestigen op de lichamelijke, psychische en maatschappelijke impact van een veelvoorkomend gynaecologisch probleem, wordt tijdens de campagnemaand Bloedserieus in november extra voorlichting gegeven over de mogelijke oorzaken van HMB en de behandelopties die er zijn. 

Nederland telt ongeveer 4,5 miljoen menstruerende vrouwen. Een groot deel daarvan ervaart klachten. Recent onderzoek van WOMEN Inc. en Motivaction1 laat zien dat 84% van de vrouwen rondom of tijdens de menstruatie ongemakken of klachten ervaart. Van hen heeft 82% zelfs veel tot zeer veel last. Pijn, hevig bloedverlies en de angst om door te lekken worden het meest genoemd. Circa 60% van de vrouwen met klachten geeft aan hierdoor belemmerd te worden in het dagelijks leven. 

Door kennisgebrek en taboes is onvoldoende duidelijk welke klachten er ‘nu eenmaal bij horen’ en wanneer het gerechtvaardigd is om een afspraak met de huisarts te maken of om doorverwijzing te vragen naar de gynaecoloog. Bijna de helft van de vrouwen die hulp heeft gezocht, heeft hier langer dan een jaar mee gewacht, 17% wachtte zelfs langer dan 5 jaar, zo blijkt uit de peiling.1 Maar liefst een derde van de vrouwen zoekt helemaal geen hulp. Een late diagnose en behandeling hebben niet alleen invloed op de kwaliteit van leven, maar brengen ook onnodige gezondheidsrisico’s met zich mee. 

Hevig menstrueel bloedverlies

Ongeveer 1 op de 5 vrouwen tussen de 35 en 55 jaar krijgt te maken met hevig menstrueel bloedverlies (HMB).2 In Nederland gaat het om 500.000 vrouwen. Symptomen van HMB zijn: een korte cyclus (minder dan 21 dagen), een langdurige menstruatie (meer dan 7 dagen), pijnlijke menstruaties, veel bloedverlies en het verlies van stolsels.3 Vrouwen met HMB hebben vaak meerdere menstruatieproducten tegelijk nodig om doorlekken te voorkomen en moeten tampons en maandverband soms om de 1-2 uur verwisselen. 

Vrouwen met HMB hebben een bloedserieus verhaal. De voorlichtingscampagne Bloedserieus moedigt vrouwen aan hun menstruatieverhaal te delen. Met elkaar én met de arts. Om vrouwen bewust te maken van het feit dat HMB een medisch erkende aandoening is waarvoor meerdere, eenvoudige behandelopties bestaan, wordt tijdens de campagnemaand Bloedserieus in november extra voorlichting gegeven.

Over de campagne Bloedserieus 

De campagne Bloedserieus informeert vrouwen in de campagnemaand november én het jaar rond over de oorzaken van hevig menstrueel bloedverlies en de behandelopties die er zijn; via de website én via (online) events. Onder meer in ziekenhuizen wordt tijdens de campagnemaand extra voorlichting gegeven. De website hevigbloedverlies.nl en de campagne Bloedserieus zijn een initiatief van Hologic. Meer informatie en agendatips: hevigbloedverlies.nl

Bronnen & referenties 
1 Gijsbers, L & Duist, L, van. (2022). Een onderzoek naar het effect van menstruatieklachten op het dagelijks leven. Motivaction, peiling in opdracht van WOMEN Inc. Pagina bezocht: 20-10-2022. Beschikbaar via https://www.womeninc.nl/wp-content/uploads/2022/09/Rapportage-Een-onderzoek-naar-het-effect-van-menstruatieklachten-op-het-dagelijks-leven.pdf
2 Shapley M, Jordan K, Croft PR. An epidemiological survey of symptoms of menstrual loss in the community. Br J Gen Pract. 2004 May;54(502):359-63. 
3 Hevigbloedverlies.nl [Internet]. Hologic. Pagina bezocht: 20-10-2022. Beschikbaar via https://www.hevigbloedverlies.nl/hevig-bloedverlies#hb-symptoms.

Nieuws Overzicht