Verzuim door menstruatiepijn: hoe kan je dit met je werkgever bespreken?

Er is steeds meer aandacht voor menstruatiepijn en de invloed daarvan op het werk. Hevige menstruatiepijn kan leiden tot verzuim. Hoe kan uw klant verzuim door menstruatiepijn zoveel mogelijk voorkomen en beperken? In dit artikel geeft verzuimspecialist Sazas meer informatie en tips.

Wat is hevige menstruatiepijn?

Menstruatie is het bloedverlies dat (bijna) elke vrouw iedere maand heeft. Dit start meestal in de puberteit en eindigt met de menopauze, de laatste keer dat een vrouw bloedverlies heeft. Menstruatie wordt ook wel ongesteldheid genoemd. Tijdens de menstruatie kan een vrouw klachten hebben, zoals kramp in de buik en hoofdpijn. Een menstruatie duurt gemiddeld drie tot zeven dagen.

Iedere vrouw ervaart haar menstruatie anders. De één heeft meer klachten dan de ander. Maar bij sommige vrouwen is de menstruatie zo hevig, dat zij zich ziek voelen. Denk hierbij aan klachten als koorts en diarree. Het lukt dan niet om dagelijkse activiteiten (goed) uit te voeren.

Geen apart menstruatieverlof in Nederland

In sommige landen is er daarom menstruatieverlof. Dit betekent dat vrouwen met zware menstruatiepijn tijdens hun ongesteldheid een paar dagen verlof kunnen opnemen. Dit bestaat al in Indonesië, Japan, Taiwan, Zambia en Zuid-Korea. In Spanje is er recent een wetsvoorstel ingediend voor het recht op menstruatieverlof. Als Spanje het menstruatieverlof echt invoert, zou dat het eerste land in Europa zijn.

Als een Nederlandse medewerkster menstruatieklachten heeft waardoor zij niet kan werken, heeft ze recht op ziekteverlof. Dit geldt voor iedereen die klachten heeft waardoor hij of zij niet kan werken. Er is dus geen apart verlof bij hevige menstruatieklachten.

Steeds meer aandacht voor het onderwerp

Door het nieuws over het wetsvoorstel in Spanje, is er in Nederland ook meer aandacht voor het onderwerp. Niet alleen op de werkvloer, maar ook in media. Er zijn zowel voorstanders als tegenstanders. FNV Young & United deed bijvoorbeeld onderzoek onder drieduizend werkenden onder de 35 jaar. Daaruit blijkt dat driekwart van hen positief staat tegenover menstruatieverlof. Een veelgenoemd tegenargument is dat menstruatieverlof negatief kan werken voor vrouwen op de arbeidsmarkt.

Verzuim door menstruatiepijn

Het is niet bekend hoe vaak menstruatiepijn leidt tot verzuim. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vrouwen zich vaker ziek melden dan mannen. Er is niet onderzocht waardoor dit komt. Dit hoeft dus niet met menstruatiepijn te maken te hebben. Wel blijkt uit het onderzoek van FNV Young & United dat 89% van de ondervraagden vindt dat zij hun werk minder goed doen in die periode.

Als iemand zich zo ziek voelt dat hij of zij niet kan werken, dan kan uw klant daar niets aan doen. Maar uw klant kan er wel voor zorgen dat medewerkers met menstruatieklachten die zich fit genoeg voelen om te werken, hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Ook kan uw klant aanpassingen doen waardoor het verzuim door menstruatiepijn wordt beperkt.

5 tips om verzuim door menstruatiepijn te voorkomen:
Tot slot geven wij vijf tips waarmee uw klant verzuim door menstruatiepijn zoveel mogelijk kan voorkomen en beperken.

 1. Het onderwerp bespreekbaar maken
  Menstruatie is voor veel mensen een taboe; ze vinden het niet iets om over te praten. Maar open, eerlijk en zonder oordeel praten over menstruatiepijn kan juist helpen. Hierdoor kan uw klant ontdekken of hij of zij medewerkers heeft die menstruatiepijn ervaren en hierdoor de werkzaamheden minder goed kunnen uitvoeren. Dit maakt het voor uw klant mogelijk om samen met de medewerkster te zoeken maar oplossingen.
 2. Is thuiswerken mogelijk?
  In sommige beroepen is het mogelijk om thuis te werken. Misschien heeft uw klant ook functies waarbij dit mogelijk is. Thuiswerken maakt de drempel om te werken lager. Medewerkers hoeven niet te reizen en voelen zich thuis vaak comfortabeler. Ook kunnen medewerkers bijvoorbeeld tussendoor even op bed gaan liggen bij zware pijnklachten.
 3. Aanpassen werkindeling
  Vanuit huis werken kan niet altijd, maar werkzaamheden anders indelen is in veel functies wel mogelijk. Kunnen de medewerkers van uw klant zelf hun werk laten indelen? Taken die veel energie kosten, kunnen dan waar mogelijk later worden gedaan.
 4. Minder fysiek werk
  Heeft uw klanten waar medewerkers fysiek zwaar werk doen? Uw klant kan de medewerkster dan misschien tijdelijke werkzaamheden laten doen die minder zwaar zijn. Een logistiek medewerker kan bijvoorbeeld etiketten plakken in plaats van karren lossen. En een winkelmedewerker kan misschien het vakkenvullen tijdelijk inruilen voor kassawerkzaamheden.
 5. Flexibel omgaan met dagen en uren 
  Is er een medewerker die last heeft van menstruatieklachten, maar zijn die wel te verdragen, waardoor het niet noodzakelijk is om ziek te melden? Uw klant kan dan kijken of flexibel omgaan met werkdagen een oplossing is. Als een medewerker parttime werkt, wil zij misschien tijdens haar menstruatie een dag minder werken en deze later weer inhalen. Op dagen met menstruatiepijn minder uren werken en op andere dagen juist meer, kan ook een optie zijn.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas

 

Endometriose en werk Overzicht