Gezondheidstechnologie speciaal voor vrouwen

Deze week heeft het Rathenau Instituut een rapport gepubliceerd 'Gezondheidstechnologie speciaal voor vrouwen. FemTech en de gezondheidskloof'.

Wereldwijd hebben vrouwen een slechtere gezondheid dan mannen en minder toegang tot gezondheidsdiensten en geneesmiddelen. Uit cijfers van de Nederlandse Emancipatiemonitor blijkt dat het aantal levensjaren in goede gezondheid bij vrouwen lager ligt dan bij mannen: 70,8 jaar tegenover 73,5 jaar. Vrouwen voelen zich ook minder gezond en ervaren vaker dan mannen lichamelijke en psychische problemen.

In Gezondheidstechnologie speciaal voor vrouwen. FemTech en de gezondheidskloof onderzoekt het Rathenau Instituut of en hoe gezondheidstechnologie voor vrouwen de verschillen in gezondheid tussen mannen en vrouwen kan verkleinen. De afgelopen jaren maakt de zogenaamde FemTech-markt voor apps, apparaten en diensten die zich richten op de gezondheid en het welzijn van vrouwen een snelle groei door.

Specifieke innovaties voor het vrouwenlichaam kunnen vrouwen meer inzicht en keuzes geven ten aanzien van hun gezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om apps om de ovulatie- en menstruatiecyclus bij te houden, klinieken om eicellen in te vriezen of bloedtests om hartfalen bij vrouwen beter te diagnosticeren. Maar hoe dergelijke innovaties uitwerken op individuele vrouwen en op vrouwen als groep in de samenleving, is afhankelijk van de ontwerpkeuzes van ontwikkelaars en de manier waarop vrouwen die innovaties gebruiken.

Onderzoekers van het Rathenau Instituut deden literatuuronderzoek en interviewden investeerders, ontwikkelaars en deskundigen die actief zijn op het gebied van vrouwelijke gezondheid, technologie en vrouwenemancipatie. Hieruit volgen aanbevelingen aan overheid, technologieontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld om medisch onderzoek specifiek naar vrouwen te stimuleren, de ontsluiting van data uit FemTech mogelijk te maken voor de publieke gezondheidszorg en te voorkomen dat vrouwen zelf onevenredig veel betalen – met geld of hun data – voor hun gezondheidszorg.

Nieuws Overzicht