Ongewoonongesteldindeklas.nl! nu online

Wij zijn blij en trots om het lesmateriaal te presenteren dat de afgelopen maanden is ontwikkeld, om gericht voorlichting te geven aan jongeren. Ongewoonongesteldindeklas.nl is een online lesprogramma dat door scholen kan worden gebruikt om het onderwerp menstruatie bespreekbaar te maken in de klas.

Op verschillende interactieve manieren komt aan bod wat wel, en vooral ook wat niét normaal is rondom de menstruatie. Met een docentenhandleiding om de uitgangspunten en lesmaterialen toe te lichten. Hopelijk wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt vanaf het nieuwe schooljaar!

Nieuws Overzicht