Puntenplan voor Gendergelijkheid

De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november komen eraan! De eerste peilingen komen binnen, lijsttrekkers worden gepresenteerd en verkiezingsprogramma's worden geschreven. Daarom presenteert WomenInc, samen met ruim 40 andere organisaties, nu het Puntenplan voor Gendergelijkheid: 7 onmisbare punten voor het komende regeerakkoord. Zo komen we dichterbij gelijke kansen voor iedereen, ongeacht gender en sekse. Wij zijn een van een van de organisaties die dit plan van harte steunen en het tijd vinden voor verandering!

  1. HET KABINET REALISEERT EEN NATIONALE STRATEGIE VROUWENGEZONDHEID
  2. HET KABINET NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EEN PAKKET MAATREGELEN WAARMEE IEDEREEN GELIJKE KANSEN HEEFT OM WERK EN ZORG TE COMBINEREN
  3. HET KABINET VERPLICHT ORGANISATIES OM TE ZORGEN VOOR EEN GELIJK SPEELVELD TUSSEN VROUWEN EN MANNEN OP DE ARBEIDSMARKT
  4. HET KABINET KOMT TOT EEN AANPAK OM DE DUURZAME FINANCIËLE ONAFHANKELIJKHEID VAN VROUWEN TE BEVORDEREN
  5. HET KABINET ZET ZICH MEER IN VOOR DE VEILIGHEID VAN VROUWEN
  6. HET KABINET ZORGT VOOR RANDVOORWAARDEN VOOR EEN GOEDE SEKSUELE GEZONDHEID
  7. ER KOMT EEN KABINETSBREDE, DAADKRACHTIGE AANPAK OP HOE DE OVERHEID WEEFFOUTEN IN HET SYSTEEM VOORKOMT

Er is met name voor vrouwen gezondheid nog veel werk aan de winkel! Zo blijkt dat 

  • Vrouwen langer leven, maar met meer ongezonde jaren dan mannen!
  • Het herkennen van vrouwspecifieke aandoeningen als, endometriose/adenomyose, PMS, PMDD, Bekkenbodem- en hormoon-gerelateerde klachten nog erg te wensen overlaat!
  • De diagnose tijd van deze aandoeningen nog steeds schrikbarend lang is!

Help mee! Als je lid bent van een politieke partij kun je een amendement indienen om ervoor te zorgen dat de punten in het verkiezingsprogramma komen. Jouw partij kan je vertellen hoe je dit doet. Het hele puntenplan van WomenInc. vind je hieronder. #StemGendergelijkheid

* Wij bedoelen met 'vrouw' iedereen die zich identificeert als vrouw en/of mensen met een baarmoeder.

Nieuws Overzicht