Endometriosezorg door de jaren heen: analyse van patiƫnten ervaringen

Een mixed-methode onderzoek naar tevredenheid van patiënten met endometriose en zorgkwaliteit.

 

Het onderzoek

In 2017 en 2020 bevroeg de Endometriose Stichting de achterban naar de ervaringen in de endometriose zorg. Om te bekijken of er veranderingen in deze zorgervaringen zijn voeren we dit onderzoek nu weer uit en meten we de zorgervaring van de patiënten die zorg ontvingen in 2022 en/of 2023.

Een mixed-methode onderzoek naar de ervaringen van patiënten uit 2022/2023 m.b.t. het diagnostische proces, behandelingsopties en de algemene endometriosezorg t.o.v. patiënten uit 2017 en 2020. Door middel van semi-kwantitatieve vragenlijst met 31 vragen over het diagnostische proces, de behandelingen en de algemene endometriosezorg werd patiënten naar hun ervaring gevraagd. Met een aantal respondenten van de vragenlijst is op basis van een vooraf vastgestelde topiclist nog een interview afgenomen.

Resultaten

Uit het onderzoek onder 314 endometriosepatiënten in Nederland blijkt dat de gemiddelde tijd voor het stellen van de diagnose 7,5 jaar bedraagt, met aanzienlijke variatie tussen patiënten. Bij sommige patiënten duurde het 10-15 jaar voordat de diagnose werd gesteld, terwijl anderen binnen één jaar al gediagnosticeerd waren. Dezelfde vragen zijn gesteld in voorgaande jaren. In 2020 bedroeg de gemiddelde tijd 6,7 jaar, terwijl het in 2017 gemiddeld 6,9 jaar was.

Voor het hele onderzoek lees je hieronder verder.

 

Nieuws Overzicht