Endometriose en wetenschappelijk onderzoek

Wat onderzoeken we in Nederland en wat komt de patiënt ten goede?
Endometriose heeft de afgelopen jaren vooral in de media gelukkig meer zichtbare aandacht gekregen. Ook gynaecologen hebben hun aandacht zowel in de behandeling als onderzoek meer gericht op deze aandoening. Hoe kan de diagnose eerder in beeld komen, welke medicijnen passen het best en met welke innovatieve chirurgische technieken kunnen we de ziekte een halt toe roepen? 

Hier kun je de webinar terug kijken.

De impact van de aandoening is op veel vrouwen nog steeds erg groot. Denk daarbij aan de invaliderende pijn die de aandoening kan veroorzaken, de fertiliteitsproblematiek die het kan geven en de werk- en sociaal gerelateerde problematiek die vaak met endometriose gepaard gaat. In Nederland zijn in veel (academische) centra onderzoeken opgestart om meer zicht te krijgen in de oorzaak en behandelmogelijkheden van endometriose. Voor patiënten en ook voor artsen is het echter niet altijd duidelijk waar welk onderzoek plaatsvindt en wat de insteek van dat onderzoek is. Moet je je als patiënt daar zelf aanmelden? Wil je als patiënt wel meedoen met dat onderzoek? En wat zijn de voorwaarden en heb je daar als patiënt of arts iets over te vinden/zeggen? Kortom, in dit webinar willen wij u een bondig overzicht geven van de lopende endometriose onderzoeken die momenteel in Nederland plaatsvinden.

Lopend onderzoek Overzicht