Rijnstate

Gynaecologie

Adres:
Wagnerlaan 55
6815 AD Arnhem

088 005 64 95        
www.rijnstate.nl

(Kandidaat) expertisecentrum: 
Level 2

Bijgewerkt: dec 2021

Werkwijze endometrioseteam 

Samenstelling endometrioseteam

Afdeling gynaecologie

Drs. C. Aalders
Aandachtsgebied: endometriose, 
robotchirurgie 

Drs. T. Dankert
Aandachtsgebied: endometriose, 
voortplantingsgeneeskunde

Dr. F. Dijkhuizen
Aandachtsgebied: endometriose, 
robotchirurgie  

Overige specialismen

Fertiliteitsspecialist: 
Drs. T. Dankert

Radioloog:
Dr. F. Joosten

Uroloog:
Dr. C. Wijburg
Drs. G. Smits
Dr. B. Kroon

Chirurg:
Dr. B. Witteman
Dr. M. de Roos
Dr. E.J. Spillenaar Bilgen

MDL-arts:
Dr. D. Hirsch

Psycholoog:
M. van Haren   

Endometriose verpleegkundige:
E. van Uum
I. van der Zwart

Bekkenbodemfysiotherapeut:
J. Pals   

Pijnspecialist:
Dr. JW. Kallewaard

Diëtist:
E. Huijs   

Seksuoloog:
Drs. I. Bosman  

Zorgwijzer Overzicht