Minder productief door menstruatieklachten

Vrouwen zijn gemiddeld 9 dagen per jaar minder productief door menstruatieklachten.

De daadwerkelijke impact van menstruatieklachten op vrouwen en de maatschappij wordt onderschat, zeggen onderzoekers.

Menstruatieklachten dragen ieder jaar bij aan bijna 9 dagen productiviteitsverlies, doordat vrouwen "ziek" op hun werk aanwezig zijn (presenteïsme). Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek, gepubliceerd op “online journal BMJ Open”. (https://bmjopen.bmj.com/content/9/6/e026186) Uitgevoerd door Mark E SchoepEddy M M Adang; Jacques W M Maas; Bianca De Bie; Johanna W M Aarts; Theodoor E Nieboer.

De onderzoekers richten zich op het productiviteitsverlies veroorzaakt door menstruatieklachten. Gekeken werd absenteïsme (afwezigheid van werk of school) en presenteïsme (het werken of studeren terwijl je je ziek voelt) in een groep van 32.748 ondervraagde Nederlandse vrouwen tussen 15 en 45 jaar. Alle deelnemers zijn benaderd via social media in de periode juli 2017 tot en met oktober 2017. Zij vulden een uitgebreide online vragenlijst in over de frequentie en de duur van hun menstruatiecyclus en de ernst van hun gerelateerde klachten, hierbij werd gebruik gemaakt van de VAS score (visual analogue scale), een objectieve manier van pijn meten.

Ze werden gevraag of hun klachten lijden tot verzuim, invloed hadden op hun prestaties en naar de frequentie.

30% van de vrouwen hadden menstruatieklachten waarmee ze de huisarts bezochten, en ongeveer 1 op de 7 vrouwen (14,4%) bezocht hiervoor een gynaecoloog. Gemiddeld gaven de ondervraagden aan 5 dagen bloedverlies te hebben.

Van alle ondervraagden zei iets minder dan 14%  (4.514) dat ze zich wel eens hadden ziek gemeld tijdens hun menstruatie, waarbij bijna 3,55% (1108) aangaf dit bijna maandelijks te doen. Opvallend is dat maar een op de 5 vrouwen  (20%,908) de werkelijke reden voor haar afwezigheid vermeldde, namelijk menstruatieklachten.

Het gemiddeld aantal "ziektedagen" door menstruatieklachten is ongeveer 1 dag per jaar. Jonge vrouwen onder 21 zijn ongeveer 3 keer zo vaak geneigd om thuis te blijven tijdens hun menstruatie dan vrouwen ouder dan 21jaar.

Een groot deel van de ondervraagden (iets minder dan 81%, 26.438) gaf aan ziek naar het werk te gaan, door hun klachten waren zij minder productief. Over het algemeen zijn deze vrouwen 23 dagen per jaar minder productief. Dit komt neer op gemiddeld 9 dagen productiviteitsverlies per jaar. De onderzoekers berekenden, dat elke vrouw gemiddeld een derde van de tijd (33%) minder productief is door menstruatieklachten.

Rond twee derde van de respondenten (68%, 22.154) gaf aan flexibeler te willen zijn qua werk of school tijdens hun menstruatie.

Dit is een observationele studie en kan als zodanig geen oorzaak vaststellen. De wervingsmethode kan ook een element van 'selectiebias' bevatten, waarbij mensen met heftige symptomen eerder geneigd zijn deel te nemen; de analyse is gebaseerd op wat vrouwen hebben gezegd, in plaats van een objectieve beoordeling.

Ondanks dat is de conclusie van de onderzoekers dat een groot deel van het productivitetsverlies is te wijten aan menstruatieklachten. Daarin speelt presenteïsme een grotere rol dan absenteïsme.

“Alle symptomen in acht genomen, lijkt het dat de werkelijke impact (van MRS, menstrual related symptoms) onderschat wordt door de maatschappij”. Er wordt niet openlijk over gesproken, voegen de onderzoekers toe. “Ondanks dat we al bijna 2 decennia in de 21ste eeuw leven, is er nog steeds een taboe om hierover te praten.

Nieuws Overzicht