Iedere patient is anders

In het voorjaar hebben we het congres "Iedere patiënt is anders" bezocht. Een congres voor mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Dat iedere patiënt anders is klinkt voor ons heel logisch, maar in de praktijk blijkt dit nog niet zo logisch te zijn. Ieder mens is ongelijk! Een kreet waarbij je normaal weerstand zou voelen, maar als je er eens goed over nadenkt en verder leest zou het in de zorg wel zo moeten zijn. Immers niet iedereen heeft baat bij precies dezelfde aanpak.

Op deze dag werd tevens de campagne "Komt een mens bij de dokter" gelanceerd.  We zijn immers allemaal anders de zorg kan niet voor iedereen gelijk zijn. Deze campagne gaat over de diversiteit in de spreekkamer.

Nieuws Overzicht