Operatie

Hormonale behandelingen hebben geen langdurig effect op endometriose. De kans is dan ook dat je mogelijk een operatie moet ondergaan om jouw ziekte te laten behandelen. Een operatie voor endometriose kan heel complex zijn, vooral als je ook fibromen en/of adenomyose hebt, en een uitgebreide ziekte kan betekenen dat een operatie gepaard gaat met reparatie van bijv. het rectum en/of de blaas.

Operaties wegens endometriose worden ookwel schoonmaak operaties genoemd. Tijdens deze operatie worden de endometriose plekken en verklevingen verwijderd. Voor zover nodig en mogelijk wordt bij zo’n operatie de anatomie hersteld waardoor de fertiliteit mogelijk ook verbetert. Alvorens in te gaan op operaties die wegens endometriose worden uitgevoerd, volgt hier eerst een beknopt overzicht van operatietechnieken en het gebruikt instrumentarium. Alvorens een endometriose operatie uit te laten voeren is het belangrijk om te weten hoeveel ervaring je specialist heeft. Voor endometriose specialisten in Nederland bekijk je onze zorgwijzer.

Om de informatie over een endometriose operatie goed te begrijpen hanteren we een aantal begrippen. Deze willen we hier graag nader uitleggen.

Behandeling Overzicht