Reiki

Reiki behoort tot één van de oudste geneeswijzen die de mensheid kent. Het Japanse woord “Rei” betekent universeel en het woord “Ki” betekent energie. We hebben het dus over “universele energie”. Reiki is een natuurlijke eenvoudige helingmethode, die door middel van handoplegging het lichaam in een optimale conditie kan brengen. De Reiki methode vitaliseert onze levenskracht en brengt de energieën in ons lichaam in balans.

Reiki voor heling van endometriose?

Deze natuurlijke helende energie stroomt in een krachtige en geconcentreerde vorm door de handen van de Reiki gever. Welnu, wat zou de endometriose-patiënt aan een Reiki-behandeling kunnen hebben. Voor een endometriose-patiënt is het belangrijk te leren leven met de kwaal. Dat geldt ook als de patiënt enkele Reiki-behandelingen heeft ontvangen. Reiki kan de stoornis die in het lichaam is opgetreden niet ongedaan maken. Wel kan Reiki de klachten en symptomen die de ziekte met zich mee brengt sterk doen afnemen.

Wat betekent dit dan voor de patiënt?
Voor de patiënt blijft het belangrijk om zijn/haar leven zo in te richten, dat het leven met de ziekte zo “leefbaar” mogelijk wordt. Voor de één betekent dat misschien een streng dieet, voor de ander betekent dat misschien een regelmatig dagpatroon. Dat weet ieder persoon het beste voor zichzelf. Reiki stimuleert doordat het energie geeft aan “het zelfherstellend vermogen van het lichaam” het lichaam om deze natuurlijke werking meer in gang te zetten. Als je bijvoorbeeld een wond aan je hand hebt, dan weet het lichaam heel snel, dat daar nieuwe celletjes gemaakt moeten worden om de wond te “helen”. Het lichaam heeft daar wat “extra” energie voor nodig, want er is sprake van een “niet normale situatie”. Zo ook met endometriose. Er is sprake van een “niet normale situatie”. Dus heeft het lichaam als het ware altijd extra energie nodig om zich staande te houden. Dat kan ook de vermoeidheidsklachten verklaren. Geef je een endometriosepatiënt een Reiki-behandeling, dan ben je niet bezig de ziekte op te heffen, maar dan geef je de patiënt extra energie om de kwalen die gepaard gaan met de ziekte minder hevig te maken. Het gevolg is dus na een aantal Reiki-behandelingen, dat de symptomen die het meest hevig aanwezig zijn, verminderen. Er wordt immers extra energie gegeven om die symptomen beter te kunnen helen. Een prettige bijkomstigheid is ook, dat de energie dáár heen gaat, waar het het hardst nodig is. Heb je dus vooral last van pijnlijke darmperistaltiek, dan zal de Reiki-energie het meest zijn werk doen bij de darmen. Is de vermoeidheid de sterkst aanwezige klacht, dan zal de Reiki-energie daar het meest aan besteed worden. Dat klinkt wonderlijk en ongeloofwaardig, maar van nature werkt het lichaam altijd al zo. Denk maar aan het beveiligingssysteem van het lichaam bij hevig bloedverlies. Het lichaam heeft het dan zo geregeld, dat de vitale organen het meest langdurig van bloed worden voorzien, zodat de overlevingskans groter is.

Wat gebeurt er nou bij een Reiki-behandeling?
Bij een Reiki-behandeling ligt de cliënt op een massagetafel met de kleding aan. Een behandeling duurt gemiddeld een uur of langer. Een behandeling van een kwartiertje heeft weinig nut, tenzij dat lange tijd achter elkaar elke dag herhaald wordt. De behandelaar kan met zijn/haar handen registreren op welke plekken de energie het hardst nodig is. Op deze plekken zal de behandelaar zijn/haar handen gedurende een aantal minuten achter elkaar neer leggen. Een behandeling kan bestaan uit het behandelen van meerdere plekken. Het is aan te bevelen om tijdens de behandeling niet te praten en de ogen gesloten te houden. Zodoende kan de cliënt in een ontspannen toestand beter ervaren, hoe het lichaam op de behandeling reageert en de behandelaar kan beter anticiperen op de signalen die het lichaam terug geeft aan zijn/haar handen. In overleg kan gekozen worden voor buik- of rugligging. Het is vooral de mentale kracht en het verdwijnen van ernstige vermoeidheidsklachten, wat cliënten als reactie op een behandeling als zeer positief en absoluut merkbaar ervaren. Doordat je voortdurend met de complicaties van je ziekte wordt geconfronteerd kan je mentaal wel eens in een dip zitten. Na een aantal Reiki-behandelingen hebben mensen het gevoel, dat ze mentaal beter met hun klachten om kunnen gaan. Men komt weer tot beslissingen en men heeft de energie weer om dingen op te pikken en men wordt daadkrachtiger. Om een gunstig resultaat te kunnen ervaren is het absoluut nodig om de eerste 4 behandelingen kort achter elkaar te ontvangen. Men moet dan denken aan 4 dagen, elke dag een behandeling van een uur. Daarna kan afgebouwd worden van 2 behandelingen in 1 week naar 1 behandeling per week. Gemiddeld moet men denken aan ongeveer 8 tot 10 behandelingen om werkelijk van een goed resultaat te kunnen spreken.

Reiki zelf leren
Reiki kun je ook zelf leren. Zeker voor mensen met een “ongeneeslijke ziekte” is het aan te bevelen om zelf een cursus te volgen. Je kunt dan jezelf behandelen en op die manier zorgen, dat je lichaam elke keer meer energie ontvangt om de symptomen op te kunnen vangen. Het is niet moeilijk en er komen geen vreemde spirituele dingen aan te pas. In Japan waar ik de Reiki-technieken heb geleerd heeft Reiki niets met spiritualiteit te maken, maar wordt het als een normale alternatieve geneeswijze gezien net zoals accupunctuur en homeopathie. Hier in Europa is er bij sommige Reikicentra meer spiritualiteit aan verbonden. Wil je zelf een Reikicursus gaan volgen, dan is het raadzaam om eerst kennis te gaan maken met de Reiki-leraar. Past die leraar bij je? Voelt de ruimte waar je de cursus ontvangt prettig? Hoe ziet het lesprogramma er uit?

Tot slot.
Reiki is géén toverdoos. Men kan géén medische wonders verwachten. Maar, iedereen weet hoe het voelt als je te weinig energie hebt. Dat is géén prettig gevoel. En dat is nou net, wat Reiki wel kan doen. Het geeft je energie!

Tekst: Yvonne Feddema

Alternatieve therapie Overzicht