Wat is er aan de hand bij Haaglanden Medisch Centrum?

HMC verkent op dit moment de mogelijkheden om onze zorg in de toekomst haalbaar en betaalbaar te houden. We kijken daarbij hoe we de zorg zo goed mogelijk voor en rondom de patiënt kunnen blijven organiseren. Daarbij kijken we ook naar de locaties. In alle scenario’s die we onderzoeken, staat het waarborgen van goede zorg voor de stad Den Haag en de regio Haaglanden centraal.

Waarom verkent HMC de toekomst?

HMC heeft de ambitie om de inwoners van de regio Haaglanden nu en in de toekomst hoogstaande zorg te blijven bieden. Hiervoor is het noodzakelijk dat HMC inspeelt op landelijke en regionale ontwikkelingen in de zorg. Er is bijvoorbeeld een tekort aan (gespecialiseerde) zorgmedewerkers. Patiënten kunnen ook voor steeds meer zorg terecht buiten het ziekenhuis. Daarom zijn we nu bezig met onze toekomst.
Onlangs ontstond er nogal onrust vanwege een nieuwsbericht mbt sluiting van het Bronovo ziekenhuis. Veel vrouwen die onder behandeling zijn bij Endometriose in Balans vroegen zich af of daarmee ook EIB gaat verdwijnen. Inmiddels is er contact geweest tussen EIS en de ES en kunnen wij het volgende melden:

Heeft HMC financiële problemen?

HMC is een financieel gezond ziekenhuis, met voldoende buffers om tegenslagen op te vangen. Juist om dat in de toekomst zo te houden kijken we nu vooruit.

Wanneer wordt een besluit genomen over de strategie?

Wij zullen op 24 januari graag aan onze medewerkers en vervolgens ook aan inwoners van de regio Haaglanden vertellen wat de uitkomst is van deze verkenningen.

Gaan HMC Bronovo en/of HMC Antoniushove dicht?

We verkennen zorgvuldig wat de ontwikkelingen in de zorg betekenen voor de toekomst van het ziekenhuis. HMC voert hierover nu nog gesprekken met vertegenwoordigers van patiënten, medewerkers, verwijzers, zorgverzekeraars, gemeenten en het ministerie van VWS. We kunnen daarom pas eind januari iets zeggen over onze strategie en wat die betekent voor onze locaties.

Kan ik nog wel bij mijn vertrouwde zorgverlener terecht?

Wat we u nu al wel kunnen zeggen, is dat u ook in de toekomst voor alle zorg zoals we die nu bieden bij HMC terecht kunt. Die zorg zult u blijven ontvangen van vertrouwde artsen en verpleegkundigen. Behandelingen die u nu begint, kunt u ook gewoon bij het HMC afmaken. U hoeft dus zeker niet naar een ander ziekenhuis.

Nieuws Overzicht