Endometriose en IVF/ICSI

IVF staat voor In-Vitro-Fertilisatie (letterlijk: bevruchting in glas) en wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Bij IVF brengt men met behulp van hormonen meerdere eicellen tot rijping. Om te kijken of en hoeveel eicellen er rijpen, maakt men vervolgens regelmatig echo’s.
Zijn de eicellen rijp, dan worden ze uit de buik gehaald met een holle naald die via de vagina in de buik wordt gebracht (de eicelpunctie). In het laboratorium brengt men vervolgens de zaadcellen van de partner bij de eicellen, en wacht men af of bevruchting optreedt en er embryo’s ontstaan. Als er dan embryo’s zijn ontstaan, plaatst men een paar dagen na de punctie een of twee embryo’s in de baarmoeder (de embryotransfer). Twee weken na de terugplaatsing van de embryo is duidelijk of de embryo zich heeft kunnen innestelen in de baarmoeder en of er een zwangerschap is ontstaan. De kans op zwangerschap is ongeveer 15 tot 25% per poging en is afhankelijk van vele factoren, zoals leeftijd van de vrouw, uitgebreidheid van vroegere operaties aan eierstokken, eicelproductie in reactie op de medicijnen, en mannelijke factoren.

Wat is de voorwaarde voor IVF?Voorwaarde voor een behandeling als IVF is dat er bij de vrouw goede eicellen verkregen kunnen worden en dat er geschikte zaadcellen bij de man aanwezig zijn. In combinatie met de hormoontherapie die wordt gebruikt om de ovulatie op te wekken.

Verschillende behandelingen met hormonenEr zijn verschillende behandelingen met hormonen. Hormonen zijn nodig om in de eierstokken meerdere eicellen te laten groeien. Door meerdere eicellen te laten groeien wordt de kans op bevruchting en dus ook de zwangerschapskans vergroot.

Verschillende hormonen zijn:Lucrin depot, Synarel/Decapeptyl of Cetrotide/Orgalutran.
Om te zorgen dat de FSH-preparaten goed werken, is het noodzakelijk dat de werking niet verstoord wordt door de eigen hormonen. De werking van de eigen hormonen kan een te vroege eisprong veroorzaken en de eicelkwaliteit verminderen. Synarel of Decapeptyl zijn ook medicijnen om de eigen hormoonproductie te remmen.

FSH (Follikel Stimulerend Hormoon) bevattende preparaten: Gonal-F/Puregon/Fostimon/Menopur. Deze hormonen maken het mogelijk dat er meerdere eicellen tegelijk tot ontwikkeling komen.

Pregnyl of OvitrelleEen injectie met Pregnyl of Ovitrelle dient om de eicellen in de eiblaasjes te laten uitrijpen. Ongeveer 40 uur na de toediening vindt de eisprong plaats. Op de aangegeven dag en tijdstip moet de Pregnyl geïnjecteerd worden of de Ovitrelle.

UtrogestanDit middel is een progesteron bevattend preparaat. Het hormoon progesteron maakt het lichaam gewoonlijk ook zelf aan en dient om het baarmoederslijmvlies, waarin de innesteling moet plaatsvinden, in de juiste conditie te brengen en te houden. Dit medicijn wordt voorgeschreven omdat de eigen hormoonproductie is stilgelegd door de Lucrin, Synarel, Decapeptyl, Cetrotide of Orgalutran en daardoor maakt het lichaam dat zelf soms nog te weinig aan.

ICSIICSI is de afkorting van Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie; het injecteren van een (geselecteerde) zaadcel in het plasma van de eicel. De behandeling is eigenlijk hetzelfde als een IVF-behandeling, alleen de procedure in het laboratorium is anders. Je merkt dus zelf geen verschil. Bij ICSI wordt één enkele zaadcel met een glaspipetje direct in het celplasma van de eicel gebracht. De zaadcel wordt dus een beetje geholpen door de embryoloog. Als er eicellen zijn bevrucht, worden er maximaal twee embryo’s in de baarmoeder geplaatst. Hieruit kan een normale zwangerschap volgen. De hele ICSI-behandeling omvat echter heel wat meer dan deze feiten.

Wanneer een ICSI behandeling?ICSI is de meest aangewezen behandeling voor ernstige sperma-aandoeningen. Daarnaast kan deze methode worden toegepast bij paren met een normale zaadkwaliteit maar waarbij tijdens een gewone IVF procedure geen of nauwelijks embryo’s zijn ontstaan. De individuele kans per poging is heel erg afhankelijk van de aard van het probleem en van de leeftijd van de vrouw.

Vruchtbaarheid Overzicht