Risico's vruchtbaarheidsbehandelingen

De grootste risico’s van vruchtbaarheidsbehandeling zijn er bij IVF-behandelingen. Bij IUI zijn de risico’s ook aanwezig, deze zijn echter kleiner omdat er onder andere minder hormoonstimulatie plaatsvindt.

Veel vrouwen ervaren IVF als belastend. Sommige vrouwen krijgen bijwerkingen van de hormonen die gebruikt worden om de eicellen te laten groeien.

Anderen vinden de tijdsinvestering voor de regelmatige bezoeken aan het ziekenhuis zwaar. Weer anderen stellen vinden dat de wachttijd na de embryoterugplaatsing tot ze weten of er een zwangerschap optreedt, heel stressvol voor hen is. Door de stress van een IVF-behandeling kan de relatie tussen partners onder druk komen te staan.
Voor sommige vrouwen met ernstige endometriose kan een IVF-behandeling extra zwaar zijn omdat de hormonen die nodig zijn om de eicellen te laten rijpen het effect hebben dat de endometriose actiever wordt. Incidenteel moet een IVF-behandeling afgebroken worden omdat een vrouw met endometriose te veel pijnklachten ontwikkelt tijdens de IVF-poging. Anderzijds is het niet aangetoond dat er door de IVF-behandeling een grotere kans is dat endometriose erger wordt, of sneller terugkomt na een succesvolle chirurgische ingreep.

Risico’s tijdens een IVF-behandelingEen complicatie van de IVF-/ICSI-behandeling is Ovariële Hyper Stimulatie Syndroom (OHSS). Door de hormonale behandeling rijpen er meerdere eicellen tegelijk waardoor de eierstokken abnormaal vergroten. Naast de grootste follikel(s) is het waarschijnlijk vooral het grote aantal middelgrote follikels dat verantwoordelijk is voor het OHSS (follikel is een blaasje waarin de eicel zich ontwikkelt).

De risico’s van hormoonbehandelingenBij de vrouw kan een hormoonbehandeling vervelende bijwerkingen met zich meebrengen. Misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, opvliegers, vermoeidheid en stemmingswisselingen komen geregeld voor. Nadat de hormoontoediening is beëindigd verdwijnen deze klachten vanzelf.

MeerlingzwangerschapTen derde is het risico op een meerlingzwangerschap met alle gevolgen van dien, reden om voorzichtigheid te betrachten bij rijping van te veel eiblaasjes. Bij een tweelingzwangerschap is de kans op zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en zwangerschapsdiabetes groter, evenals de kans op vroeggeboorte en een keizersnee. Kinderen komen vaker in een couveuse te liggen en kunnen aan de vroeggeboorte blijvende problemen overhouden. Dit heeft er toe geleid dat het beleid is opgesteld om bij voorkeur 1 embryo terug te plaatsen. In sommige gevallen kan gekozen worden voor een terugplaatsing van max. 2 embryo's.

Vruchtbaarheid Overzicht