Regelgeving

Heb je recht op vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen? Freya zet het voor je op een rij.

Wat wordt vergoed?

Regelgeving omtrent behandeling van vruchtbaarheidsbehandeling verandert regelmatig. Freya is de organisatie voor paren met vruchtbaarheidsproblemen. Wij werken met hen samen op verschillende gebieden. Freya weet van de hoed en de rand als het gaat om vergoedingen. Wij verwijzen dan ook graag door naar hen voor vragen rondom fertiliteitsbehandelingen en vergoedingen daarvan.

Sinds 1 januari 2013 zijn de volgende vergoedingen van toepassing:

  • Onder de 38 jaar wordt bij de eerste en de tweede IVF/ICSI-poging maar één embryo teruggeplaatst.
  • Medicijnen worden sinds 2013 nauwkeuriger voorgeschreven en er worden vaker urinaire hormonen voorgeschreven.
  • Een doorgaande zwangerschap is een zwangerschap van tenminste twaalf weken.
  • De telling van het aantal behandelingen geldt niet per jaar of per nieuwe verzekeraar, maar per doorgaande zwangerschap.
  • Ook de kosten voor ovulatie-inductie en IUI worden vanuit het basispakket vergoed mits medisch voorgeschreven door de behandeld arts.
  • De kosten van de eerste drie IVF/ICSI-behandelingen per doorgaande zwangerschap, worden vanuit de Basisverzekering vergoed tot 43 jaar.
  • Terugplaatsingen van embryo’s -als deze zijn ontstaan uit een verzekerde behandeling die is ingezet toen de vrouw nog 42 jaar was- worden vergoed.

Wil je hier meer over weten? We verwijzen je hiervoor door  naar Freya.

Vruchtbaarheid Overzicht