Werken met een chronische ziekte

Eén op de drie werkende Nederlanders krijgt een chronische ziekte. Wat betekent dit voor de loopbaan en hoe kan iemand met een chronische ziekte toch blijven meedoen in de samenleving?

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde in maart 2016 het advies “Werk: van belang voor iedereen. Een advies voor werken met een chronische ziekte”. 
Een werkgroep bestaande uit de SER-commissie Chronisch Zieke Werkenden (CZW), Centrum Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en enkele anderen kreeg vervolgens opdracht om de aanbevelingen verder uit te werken. Meer hierover kun je lezen op de website van de SER.

De Patientenfederatie Nederland maakt een boekje over een aantal succesvolle werknemers die plots geconfronteerd werden met een chronische ziekte of beperking. Allen waren ze goud waard voor hun werkgever. Ze waren erg gedreven als o.a.  IT'er, klantmanager, directeur en projectleider en vertellen vol passie over hun baan. Ze blijven of bleven ondanks hun beperking of aandoening van belang voor hun werkgever. Dit boekje kan jou ook helpen in hoe jij met jou situatie omgaat.

Downloads:

Endometriose en werk Overzicht