Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.endometriose.nl berust bij de Endometriose Stichting.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Endometriose Stichting informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Lees hier meer over:

Over Endometriose Stichting Overzicht