ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internet website. Als Endometriose Stichting hebben wij ook de ANBI status. Op deze pagina zullen wij vanaf nu dus ook aan de eisen van de Belastingdienst tegemoet komen en de transparatie van de organisatie op een pagina verzameld weergeven.

 

1. Naam van de organisatie:
Endometriose Stichting

Telefoon: Voor vragen maak gebruik van het contactformulier.

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSINnummer: 8156.17.987
KvKnummer: 34181129

Email: info@endometriose.nl

3. Internet adres
www.endometriose.nl
www.ongewoonongesteld.nl

4. Contact
Postadres:
Baandert 27
6136 EM Sittard

Vestigingsadres:
Baandert 27
6136 EM Sittard

5. Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee bestuursleden.
Voorzitter: Bianca de Bie
Secretaris: Coby Maasbach
Penningmeester: Martin Hengeveld
Bestuurslid: Mariska van Drogenbroek
Bestuurslid: Jeannette Slenders

6. Beleidsplan

Het Beleidsplan Endometriose Stichting

7. Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting ontvangt geen vergoeding behoudens een vrijwilligersvergoeding en/of een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Er wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving omtrent de vrijwilligersvergoeding.

Een uitzondering is de voorzitter van het bestuur die ook als parttime medewerker in dienst is bij de stichting. De voorzitter krijgt net als de andere parttime medewerker een beloning conform de CAO Sociaal Werk.

8. Doelstelling

De doelen van de Endometriose Stichting:

  • Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
  • Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose
  • Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek
  • Het verbeteren van de endometriose zorg

9. Jaarverslag van activiteiten en financiën

Over Endometriose Stichting Overzicht