Medische adviesraad

Wij worden op medisch gebied ondersteund en van advies voorzien door endometriose specialisten uit Nederland en België. Hier stelt Velja Mijatovic zich voor.

Ik zet me al jaren in om de kwaliteit van leven van vrouwen met endometriose te verbeteren. Als gynaecoloog doe ik dat in een groot multidisciplinair team binnen het VU medisch centrum, in samenwerking met andere endometriose specialisten (in en buiten Nederland) alsmede met de Endometriose Stichting. Daarbij wordt gezocht naar betere manieren van (vroeg) opsporing en behandeling van endometriose. Dat geldt ook voor vrouwen en stellen met een vruchtbaarheidsprobleem ten gevolge van endometriose. De Endometriose Stichting is een belangrijke partner geworden voor de endometriose specialisten en gezamenlijk hebben we nog veel werk te doen om onze doelen te bereiken. Als lid van de adviesraad hoop ik een bijdrage hieraan te leveren.

Ervaring en opleidingWerkervaring:

Sinds 2003 ben ik werkzaam als gynaecoloog/ subspecialist voortplantingsgeneeskunde binnen het Endometriosecentrum VUmc in Amsterdam. Dit centrum is erkend door de NFU als een TRF-Expertisecentrum voor ernstige endometriose. Wij werken in een groot multidisciplinair behandel team in een ketenzorg met ons IVF centrum en Pijnteam. Sinds 2014 ben ik het hoofd van dit centrum en geef ik leiding aan zowel de klinische als wetenschappelijke activiteiten op het gebied van endometriose.

Thans ben ik lid van het besturen van de NVOG werkgroep Endometriose, de NVOG Koepel Wetenschap, de NVOG pijler Voortplantingsgeneeskunde en de NVOG werkgroep Historie. Van 2011-2014 ben ik voorzitter geweest van de Dutch Menopause Society (DMS). Sinds 2013 ben ik ook werkzaam als hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie (NTOG).

Opleiding:

1984-1993 Studie Geneeskunde, Vrije Universiteit Amsterdam
1993-1994 AGNIO Verloskunde & Gynaecologie, Sint Lucas Ziekenhuis, Amsterdam
1994-1998 AIO, Institute for Cardiovascular Research-Vrije Universiteit (ICAR-VU) en Afdeling Verloskunde & Gynaecologie, Project ‘de ouder wordende vrouw’, VUmc, Amsterdam
1998-2000 AIOS Verloskunde & Gynaecologie; St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam
1999 Promotie (VU Amsterdam): Postmenopausal hormone replacement and risk markers Lp(a) and homocysteine.
2000-2002 AIOS Verloskunde & Gynaecologie; VUmc, Amsterdam
2002-2003 AIOS Verloskunde & Gynaecologie, St. Lucas Andreas Ziekenhuis Amsterdam
2003 RGS registratie als gynaecoloog
2004-2006 Fellowship voortplantingsgeneeskunde VUmc
2007 NVOG registratie als subspecialist voortplantingsgeneeskunde

Bekwaamheden:

Klinisch heb ik mij bekwaamd in laparoscopisch opereren waarbij ik Laser en Plasmajet behandelingen toepas. Tevens heb ik ruime ervaring met multidisciplinaire endometriose operaties (o.a. segmentale darmresecties, blaaswand resecties en ureterneoimplantaties). Naast de endometriosezorg heb ik mij klinisch en wetenschappelijk bekwaamd binnen de thema’s menopauze, cyclusstoornissen en vruchtbaarheidsbehandelingen (inclusief IVF/ICSI).

Op wetenschappelijk vlak ben ik (mede)auteur in 95 wetenschappelijke artikelen, was in het verleden copromotor bij 3 promoties en ben thans betrokken als copromotor bij 4 promovenda.Endometriosecentrum VUmc
De Boelelaan 1118
Amsterdam 1007 MB

Poli: (020) 444 11 92
E-mail: vp.polivg@vumc.nl
www.endometriosecentrum.vumc.nl

Medische adviesraad Overzicht