Medische adviesraad

Wij worden op medisch gebied ondersteund en van advies voorzien door endometriose specialisten uit Nederland en België. Hier stelt Jacques Maas zich voor.

Meer dan twintig jaar geleden ben ik gestart met het verrichten van onderzoek naar de ontstaanswijze van endometriose, een fascinerende zoektocht die ons nog alle dagen bezighoudt. Ik heb mijn kennis en vaardigheden daarna zodanig uitgebreid dat ik nu in staat ben patiënten met endometriose vanuit verschillende perspectieven te begeleiden en behandelen. Ik werk in Maxima Medisch Centrum met een vaste groep specialisten om de zorg op de patiënt af te stemmen en samen met de patiënt te kijken naar een gepast behandelplan.Al langere tijd werk ik samen met de Endometriose Stichting, zeker na het oprichten van de NVOG-werkgroep Endometriose. We houden elkaar op de hoogte van wetenschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en proberen samen de endometriose zorg in Nederland (en internationaal) op een hoger niveau te tillen.  

Ervaring en opleiding

Werkervaring:

IVF-arts in Academisch Ziekenhuis Maastricht. In 2000 en 2001 werkzaam als International Medical Advisor Fertility, NV Organon te Oss. Van 2007 tot en met 2010 staflid Obstetrie en Gynaecologie, lid Expertisecentrum Endometriose Maastricht Universitair Medisch Centrum. Sinds 2011 werkzaam in Maxima Medisch centrum en bij MuCeS (centrum voor seksuologie).

Functies:

  • Opleider gynaecologie cluster Maastricht 
  • Voorzitter NVOG-werkgroep Endometriose  
  • Lid van de landelijke Cursorisch Onderwijs Commissie voor assistenten in opleiding. 
  • Organisator en tutor jaarlijkse cursus Academie Psychosomatiek Obstetrie en Gynaecologie 

Wetenschappelijk onderzoek

Promotie onderzoek naar de ontstaanswijze van endometriose. Proefschrift: Invasion and angiogenesis in endometriosis, experimental studies in the chick embryo chorioallantoic membrane. Participatie verscheidene onderzoeken van het landelijk consortium en in samenwerking met MUMC+ en Open Universiteit op het gebied van endometriose, fertiliteit, algemene gynaecologie en seksuologie. 

Opleiding:

Studie geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht van 1988 tot 1995. In 1995 en 1996 Basiscursus Seksuologie, Postacademisch onderwijs geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Opleiding tot gynaecoloog van 2002-2007 cluster Maastricht. Perifeer opleidingsdeel te Heerlen. In 2007 registratie subspecialisme Voortplantingsgeneeskunde .Maxima Medisch Centrum

Adressen
Locatie Eindhoven
Ds. Th. Fliednerstraat 1, 5631 BM Eindhoven
Locatie Veldhoven
De Run 4600, 5504 DB Veldhoven
Dr Jacques Maas
Afdeling Obstetrie en Gynaecologie|
040-8888380

Medische adviesraad Overzicht