World Endometriosis Organisations (WEO)

The World Endometriose Organisaties (WEO) is opgericht in 2017 om de belangrijke wereldwijde problemen voor mensen met endometriose te agenderen en het verbeteren van de gezondheidssituatie voor meisjes en vrouwen over de hele wereld.

Achtergrond

Op het Wereldcongres over endometriose (WCE) in Vancouver in mei 2017 was er een ontmoeting van vertegenwoordigers van verschillende endometriose organisaties. Tijdens die bijeenkomst werd besloten een wereldwijd netwerk van organisaties op te zetten om samen te werken, pleiten voor en deel te nemen aan activiteiten met betrekking tot wederzijdse campagnes, onderwijs en onderzoek.

WEO is een professionele organisatie met het potentieel om meer nadruk te leggen op samenwerking. Relaties met alle belanghebbenden te verbeteren, expertise te delen om vaardigheden en kennis te bevorderen en bij te dragen aan het onderzoek. Het opstellen van nieuwe innovatieve mogelijkheden  om meer connectiviteit en positieve bijdragen te leveren aan de verbetering van endometriosezorg.

Deborah Bush heeft het idee geïnitieerd en leidt de organisatie. De stuurgroep zal worden aangekondigd. WEO is aangesloten bij de World Endometriose Society (WES).

Doelen WEO

  • om kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met endometriose
  • de belangrijkste problemen agenderen, waarmee vrouwen met endometriose wereldwijd worden geconfronteerd
  • om meer nadruk op samenwerking te stimuleren
  • verbeter relaties met alle stakeholders
  • deel expertise om vaardigheden en kennis te verbeteren
  • bijdragen aan het onderzoek
  • identificeer nieuwe en innovatieve mogelijkheden om  connectiviteit te vergroten
  • een positieve bijdrage leveren aan het doel, endometriosezorg

Missie WEO

De missie van WEO sluit aan bij die van de World Endometriose Society:

  • het bevorderen van evidence-based standaard en innovaties voor onderwijs, pleidooi, klinische zorg en onderzoek naar endometriose en verwante stoornissen, in samenwerking met belanghebbenden en wereldwijde partners om het leven van alle getroffen vrouwen en hun families te verbeteren. (WESvision)

Leden van de WEO

Elke lidorganisatie moet een geregistreerde liefdadigheidsorganisatie of NGO (organisatie zonder winstoogmerk) zijn in hun eigen land. WEO-leden moeten instemmen met het memorandum van overeenstemming van de WEO (MOU) en dit bevestigen door het ondertekenen hiervan. Het lidmaatschap is momenteel gratis. WEO moedigt lidorganisaties aan lid te zijn van WES. De WEO is a-politiek en de leden stemmen ermee in zich niet te mengen in  branding, het beleid, de procedures en het doel van onderlinge groepen.

WEO leden

Jaarlijks doel

Ieder jaar stelt de WEO zich een doel om aan te werken in hun eigen land.

2018: Politieke aandacht vragen voor meer aandacht voor endometriose als algemeen gezondheidsprobleem

2019: Aandacht voor endometriose onder jonge mensen

Artikel vertaald van origineel: http://endometriosis.org/support/world-endometriosis-organisations-weo/

Nieuws Overzicht