Europese richtlijn over endometriose

Voor de behandeling van endometriose is er een Europese behandelrichtlijn opgesteld. Deze richtlijn is in 2022 gepubliceerd.
In deze nieuwe richtlijn is het voortschrijdend inzicht over endometriose, de diagnostiek en de behandeling verwerkt. 

Hieronder vind je zowel de Nederlandstalige patiënten versie en de originele richtlijn. 

Behandeling Overzicht