Corona en endometriose zorg

Corona

Nu de druk op het zorgsysteem in Nederland toeneemt als gevolg van de Corona-uitbraak, heeft dit ook gevolgen voor de gezondheidszorg als geheel.

 

Endometriose zorg
Ons bereiken berichten dat operaties en fertiliteit behandelingen niet doorgaan zoals gepland. Is jouw operatie op korte termijn gepland, begin jij binnenkort aan je fertiliteitsbehandeling dan kan je hiermee te maken krijgen. Per ziekenhuis is dit momenteel anders geregeld. Maar bijna alle ziekenhuizen gaan terugschalen in planbare zorg. Hiermee wordt bedoeld de zorg die je op afspraak maakt, die geen spoed (levensbedreigend) heeft en die opnieuw ingepland kan worden. Voor het ene ziekenhuis kan dit betekenen dat ze minder endometriose operaties doen voor het andere dat ze helemaal geen endometriose operaties doen. Dit is ook niet aan de gynaecologen, maar aan de ziekenhuizen. Dit zelfde geld voor de fertiliteitsbehandelingen.

 

 

Let op!

 

Dit doen ze niet omdat endometriose patiënten een risico hebben bij deze behandelingen. Deze maatregelen worden genomen om de capaciteit in het ziekenhuis zo groot mogelijk te houden zodat alle Corona-patiënten behandeld kunnen worden en om Chinese en Italiaanse toestanden te voorkomen.

Om verspreiding tijdens het bezoek aan het ziekenhuis te voorkomen hebben bepaalde ziekenhuizen ook besloten om poli afspraken waarbij een fysiek onderzoek nodig is om te zetten in telefonische consulten. Hiervan ontvang je vanzelf bericht.

 

Zelf klachten?

 

Heb je zelf klachten die mogelijk op een Coronabesmetting wijzen? Zeg de afspraak telefonisch af of overleg desnoods telefonisch, in geval van twijfel. 

Risico als endometriose patiënt
Als endometriose patiënt val je niet binnen de risicogroep. Wie zijn kwetsbare groepen? Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.

Medicatie voorraad en toediening
Voor zover wij kunnen inschatten, in overleg met onze adviesraad, is er geen leveringsprobleem van (endometriose) medicatie (anders dan het tekort wat er al was). Medicatie toediening zal dan ook gewoon door blijven gaan.

 

Advies RIVM
Verder willen wij jullie misschien ten overvloede er op wijzen om je aan de adviezen van het RIVM en de overheid te houden. We hebben natuurlijk afgelopen week allemaal gezien dat de situatie snel kan veranderen. Dit is hier natuurlijk ook het geval. Door de genomen maatregelen in de ziekenhuizen hopen ze hier op te anticiperen. Wij hopen op jullie begrip en respect voor de zorgverleners. Zij zullen er zoveel mogelijk voor jullie zijn. 

Voor huidige stand van zaken betreffende maatregelen moet verwezen worden naar:
en natuurlijk naar de website van eigen ziekenhuis
Nieuws Overzicht