Stop endometriose fertiliteitszorg door coronacrisis

Regelmatig hebben wij contact met de werkgroep endometriose van de NVOG. Op die manier kunnen wij jullie op de hoogte te houden over de status van reguliere zorg in deze crisistijd.  
We bespreken welke gevolgen het heeft voor de verschillende groepen patiënten, o.a. ook van de vrouwen die nu hun fertiliteitsbehandelingen moeten staken of opschuiven. 

 

Er is behoefte aan duidelijkheid over wanneer en hoe opschalen van medische zorg voor stellen met een kinderwens. Op dit moment is het helaas echter nog niet mogelijk om hierover definitieve uitspraken te doen.

Ziekenhuizen

De NVOG heeft het standpunt ingenomen dat het aan de overheid en aan Raden van Bestuur van individuele klinieken is om te beslissen wanneer het verantwoord is om niet-spoedeisende zorg uit te breiden. Als de situatie dit weer toelaat, zal afhankelijk van de capaciteit in de kliniek worden besloten in welke aantallen er fertiliteitsbehandelingen worden aangeboden. Bij het opschalen van zorg moet vanzelfsprekend worden gekeken naar de mogelijkheid om anderhalve meter afstand te kunnen houden bijvoorbeeld in wachtkamers en het verantwoord gebruik maken van ziekenhuismiddelen en inzet van personeel.
De NVOG draagt het standpunt uit dat geassisteerde voortplanting indien mogelijk niet langer dan drie maanden uitgesteld moet worden.

ESHRE

Er is een gebrek aan evidence (wetenschappelijk bewijs) over risico’s van Covid in relatie tot zwangerschap. De ESHRE adviseert om die reden om fertiliteitsbehandelingen vooralsnog niet te starten.

NVOG

In Nederland is door de NVOG een werkgroep ingesteld die samen met de SKMS (Stichting Kwaliteitsgelden Medische Specialisten) dringende uitgangsvragen rond COVID en zwangerschap op basis van beschikbare evidence probeert te beantwoorden. De werkgroep gaat dat doen en verwacht op korte termijn de (beperkte) literatuur op een rijtje te hebben. Zodra daar meer duidelijkheid over is zal besloten worden of en zo ja op welke termijn fertiliteitsbehandelingen weer gestart kunnen worden.
Wij houden jullie hierover op de hoogte, als er meer informatie bekend is.

Nieuws Overzicht