Reguliere endometriose zorg tijdens de coronacrisis

De druk op het zorgsysteem in Nederland heeft gelukkig geen code zwart bereikt. Dit wil echter niet zeggen dat alles weer normaal is of dat het op korte termijn weer normaal wordt. Om jullie op de hoogte te houden, over de stand van zaken omtrent de voortgang van de reguliere zorg, hebben we regelmatig contact met de werkgroep endometriose van de NVOG. 

 

Endometriose klachten

Als je in deze lastige tijd van afgezegde of uitgestelde consulten (veranderende) klachten hebt kun je nog steeds gewoon contact opnemen met je behandelaar in het ziekenhuis. Gynaecologen ontvangen dan wel minder patiënten, zij zijn wel gewoon bereikbaar. Je kunt zeker, nu de eerste drukte van het plotseling stopzetten van poliklinieken is geweken, de polikliniek bellen voor vragen. Misschien heb je zelfs wel een mailadres gekregen waar je met je vragen terecht kunt. Het is belangrijk dat je wel in contact blijft met je behandelaar. Je kunt immers je klachten en vragen ook telefonisch bespreken. Je arts kan dan inschatten of je gezien moet worden in het ziekenhuis.

Als je klachten hebt of krijgt en je bent nog niet onder behandeling van een specialist, neem dan contact op met je huisarts. Hij of zij zal dan het verdere verloop bepalen.

Endometriose en fertiliteitsbehandelingen
Over de voortgang van fertiliteitsbehandelingen lees je hier meer. 

Informatie vanuit ziekenhuizen

Op de websites van de verschillende endometriose specialisten staat beschreven hoe zij op dit moment omgaan met het behandelen van reguliere patiënten. Per ziekenhuis wordt hier anders mee omgegaan. Bekijk dus regelmatig de site van het ziekenhuis waar je onder behandeling bent.

NZa-prioriteitenlijst
De NZa geeft op haar website aan dat de urgentielijsten moeten worden gezien als een eerste versie. “De lijsten zijn nog niet volledig en het is denkbaar dat verschil van mening bestaat” (zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_306624_22/1/ ). De lijsten worden door de NZa gezien als levend document en de verschillende betrokken partijen kunnen via hun koepelorganisatie hun vragen en opmerkingen kenbaar maken.

NB: Wij hebben inmiddels begrepen dat de NVOG hier een andere invulling aan gaat geven, zodra we meer weten laten we dit weten

CORONA-KLACHTEN? 

Heb je zelf klachten die mogelijk op een coronabesmetting wijzen, en heb je nog een fysieke afspraak met je behandelaar? Zeg de afspraak telefonisch af of overleg telefonisch, in geval van twijfel. 

Risico als endometriose patiënt
Als endometriose patiënt val je niet binnen de risicogroep. Wie zijn kwetsbare groepen? Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.

Voorraad en toediening medicatie
Voor zover wij kunnen inschatten, in overleg met onze adviesraad, is er geen leveringsprobleem van (endometriose) medicatie (anders dan het tekort wat er al was). Medicatietoediening zal dan ook gewoon door blijven gaan.

ADVIES RIVM
Verder willen wij jullie misschien ten overvloede er op wijzen om je aan de adviezen van het RIVM en de overheid te houden.

Voor de huidige stand van zaken verwijzen we je naar:
www.rivm.nl; 
www.rijksoverheid.nl
www.nvog.nl

en natuurlijk naar de website van je eigen ziekenhuis.
Nieuws Overzicht