Covid-19 update: Urgentielijst opstarten reguliere zorg

Versoepeling maatregelen

Vorige week, 21april 2020, heeft de minister een verruiming van een aantal maatregelen aangekondigd. Over het opstarten van de reguliere zorg is ook gesproken, echter hierover is nog geen beslissing genomen.  

UrgentielijstDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is gevraagd om een urgentielijst op te stellen. Deze lijst is tot stand gekomen in overleg met het Landelijke Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de leden van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

De lijst die de NZa heeft opgesteld ging over alle specialistische zorg in Nederland. Hierin werden een aantal randvoorwaarden geschept. Na controle kwam er een uitgebreide lijst tot stand die op basis van DBC-zorgproducten is ingedeeld in classificatie van urgentie: < 24 uur; < 1 week; < 2 weken; < 1 maand; < 2maanden; < 3 maanden en > 3 maanden. 
Volgens deze lijst zou de endometriosezorg ingedeeld worden in de laatste categorie. We hebben dit nagevraagd bij de werkgroep endometriose van de NVOG. Zij gaven toen al gelijk aan hier nog mee bezig te zijn.

FMS en NVOGVrijdag, 24 april 2020, bereikte ons het goede nieuws dat de FMS en NVOG zich niet conformeren aan deze indeling. De NZa geeft aan dat deze lijst een (eerste) overzicht is, dat voortdurend bijgesteld zal moeten worden. Het is een levend document. Vandaar dat deze lijst niet gebruik gaat worden voor prioritering. Ziekenhuizen gaan deze prioritering, in onderling en indien gewenst na regionaal overleg, zelf bepalen.

Opstarten van endometriose zorg
Ziekenhuizen gaan aan de slag met het zo eerlijk mogelijk prioriteren van zorg. Dit gaat in goed overleg tussen de ziekenhuizen onderling. Op dit moment zijn daarin de bestaande patiënten als eerste aan de beurt, daarna de nieuwe patiënten.  Kijk wat je nu met je huidige behandelaar kunt afspreken, het overstappen naar een ander ziekenhuis is op dit moment niet zinvol. Ieder ziekenhuis kampt op dit moment met hetzelfde probleem, namelijk wachtlijsten die enorm zijn opgelopen. 

De ziekenhuizen nemen, zodra zij duidelijkheid hebben over wanneer zij weer gaan starten met poli-zorg en of behandelingen, zelf contact op met hun patiënten. 

Klachten
Het devies blijft echter nog steeds heb je klachten die erger worden? Heb je vragen over je medicatie? Heb je een vraag die nu invloed heeft op je gezondheid, die niet kan wachten? Neem dan contact op met je behandelaar. Zij zijn en blijven telefonisch of per mail bereikbaar. 

Covid-19 klachtenBlijf de richtlijnen van het RIVM volgen
10858_fullimage_poster_ggd_coronavirus_1.jpg

 

Nieuws Overzicht