Wisseling locatie endometriose specialisten

In onze zorgwijzer staat een overzicht van alle ziekenhuizen waar een of meerdere endometriose specialisten werkzaam zijn. Net zoals in een gewoon bedrijf werknemers soms wisselen van werkgever, gebeurt dat uiteraard ook binnen de gezondheidszorg. 

 

MUMC+Dr. L. van Hanegem is per 1 oktober niet meer werkzaam in het MUMC+ in Maastricht. Zij vervolgt haar werkzaamheden met aandachtsgebied endometriose en minimaal invasieve gynaecologie in het UMCU (te Utrecht), hier zal zij deel uitmaken van het multidisciplinaire team.  Dr. L. van Hanegem zal in januari opgevolgd worden door Dr. J. Maas.

MMCDr. J. Maas vertrekt eind 2020 uit het MMC in Veldhoven en volgt Dr. L. van Hanegem op in het MUMC+ in Maastricht. De endometriose zorg door het multidisciplinaire team in MMC blijft onveranderd doorgaan. 

Rijnstate
Dr. A. Nap ruilt het Rijnstate in Arnhem in voor het hoogleraarschap VPG (voortplantingsgeneeskunde) in het Radboudumc te Nijmegen. Dr. A. Nap zal daar eveneens endometriosezorg gaan doen. In het Rijnstate blijft het multidisciplinaire team bestaan en er zal een nauwe samenwerking plaatsvinden tussen Rijnstate en Radboud.

Ziekenhuis RivierenlandDr. A. van Peperstraten ruilde begin juli het Ziekenhuis Rivierenland te Tiel in voor het UMC Utrecht. Dr. M Koeneman volgt hem op in het Ziekenhuis Rivierenland.

Wij wensen hen allen veel succes op hun nieuwe werkplek. 

Nieuws Overzicht