Onderzoek naar endometriose

Op veel gebeid wordt onderzoek naar endometriose gedaan. Op kleine en grote schaal. Soms als afstudeerproject soms als multi centra care. Wij werken aan veel van deze onderzoeken mee. Door mee te denken, door interviews over onze zienswijze, door begeleiding of gewoon het aanleveren van informatie. Wij krijgen de resultaten van de onderzoeken vaak te lezen. Op deze pagina's willen we jullie ook op de hoogte houden van de lopende en afgelopen studies en onderzoeken.

Endometriose en ayurveda

In 2021 is er door mevrouw Donker onderzoek gedaan naar endometriose behandeling met ayurveda. Zij heeft onderzocht hoe ayurveda kan bijdragen in de complementaire zorg bij endometriose. Wij hebben dit onderzoek niet uitgevoerd, wel heeft onze achterban deelgenomen aan een deel van dit onderzoek. Net als alle andere complementaire zorg kan ook dit voor de endometriose patiënt een positieve bijdrage hebben.

Lees meer

Onderzoek vermindering diagnostische vertraging

Het bedrijf Medscaler heeft ons gevraagd de volgende oproep te delen.

Er wordt momenteel een wearable ontwikkeld die de diagnostische periode kan verkorten van 7 jaar (gemiddeld) naar 3 maanden. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar, onder andere, de pre-diagnostische periode.

Lees meer

Oproep Onderzoek "Openheid over menstruatiepijn op het werk"

Wij delen onderstaande oproep namens Sacha Cook, student aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel 81% van de menstruerende mensen in Nederland wel eens niet volledig kan functioneren op het werk door de menstruatie -met een verminderde productiviteit van gemiddeld 23 dagen per jaar- (Schoep et al., 2019), is er nog weinig onderzoek gedaan naar in welke gevallen er (niet) met de leidinggevende over menstruatie gepraat wordt. Met mijn masterthese aan de Universiteit van Amsterdam hoop ik hier verandering in te brengen.

Lees meer

Ieder verhaal is uniek, maar heeft ook veel raakvlakken

Het afgelopen half jaar deed Farmakunde student M. van Hasselt onderzoek naar de endometriosezorg in Nederland. Zij schreef het bijgevoegde artikel waarvan we de samenvatting hier publiceren. 

Abstract

Een kwantitatief onderzoek naar de impact van de ziekte endometriose op de kwaliteit van leven van een vrouw en naar de ervaringen over de endometriose zorg met betrekking tot diagnosticeren en de behandelingen in tegenstelling tot drie jaar geleden.

Doelstelling

Om de endometriose zorg te kunnen veranderen is er eerst behoefte aan antwoorden op de volgende problemen. Hoe staat het met de huidige diagnosetijd, waar liggen de verbeterpunten en obstakels op het diagnose- en behandel pad. Hoe gaat het met de patiënte die de ziekte endometriose heeft, en haar kwaliteit van leven. Mede door de verandering van zorg tijdens de Covid-19 crisis is er een grote behoefte aan een nieuwe dataset. Deze zal vergeleken moeten worden met de zorgdata van een eerdere enquête uit 2018.

Lees meer