Over Endometriose Stichting

De Endometriose Stichting zet zich in voor aandacht en erkenning van de ziekte endometriose. Dit doen we met een team van 21 tot 25 goed toegeruste vrijwilligers en 2 parttime medewerkers. Samen zorgen we voor onder andere de website, de buikspreker, de bijeenkomsten, de infomail en de sociale-media groepen. We hebben regelmatig contact met ziekenhuizen, participeren in onderzoeken en zorgen voor de actuele stand van zaken op toepasbare endometriosezorg.

Lees meer

Bestuur

Het bestuur van de Endometriose Stichting bestaat uit ervaringsdeskundigen die zich op vrijwillige basis inzetten voor de belangen van vrouwen met endometriose.

Wil je meer weten over de leden van het bestuur, klik dan op één van de namen voor meer informatie.

Lees meer

Medische adviesraad

Als Endometriose Stichting worden wij op medisch gebied ondersteund en van advies voorzien door de volgende endometriose specialisten.

Lees meer

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun website. Als Endometriose Stichting hebben wij ook de ANBI-status. Op deze pagina zullen wij vanaf nu dus ook aan de eisen van de Belastingdienst tegemoet komen en de transparantie van de organisatie op een pagina verzameld weergeven.

 

Lees meer

Copyright

Het auteursrecht op al het materiaal op www.endometriose.nl berust bij de Endometriose Stichting.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Endometriose Stichting informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Lees meer

Privacy regelgeving

Op 25 mei 2018 is de AVG regelgeving in werking getreden. Hierin geven wij aan hoe wij omgaan met de privacy gegevens van onze donateurs, bezoekers van de website en bezoekers van onze activiteiten/bijeenkomsten.

Lees meer

Cookieverklaring

Per 1 juli 2015 is de wet in werking getreden, die het verplicht stelt dat op elke website naast de privacyverklaring (zie algemene voorwaarden) ook een cookieverklaring wordt opgenomen als er met cookies wordt gewerkt. Hieronder leest u welk gebruik van cookies op deze website wordt gemaakt.

De Endometriose Stichting bewaart op geen enkele manier persoonlijke gegevens op de website.

Lees meer

Huishoudelijk regelement

Verantwoordelijkheden en besluitvormingen binnen de Endometriose Stichting zijn vastgelegd in onze huisregels.

Het bestuur
Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming.  Dit blijkt onder andere uit artikel 7 van de statuten. Het bestuur stelt een meerjaren beleidsplan op, maakt op basis daarvan jaarlijks een werkplan en de bijbehorende begroting. Hiervoor wordt de subsidie aanvraag aangehouden van Dus-I. Dus-I en ANBI zijn de controlerende financiële instanties.

Lees meer

Interne klachten regeling

De Endometriose Stichting doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de Endometriose Stichting en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Lees meer

Interne gedragscode

Vooraf

De Endometriose Stichting staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.
Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de Endometriose Stichting wordt gehanteerd.

Lees meer
Endometriose stichting

Advertentiebeleid

Als Endometriose Stichting hanteren wij een advertentiebeleid. Mocht je willen adverteren dan kan dit natuurlijk.

Lees meer

Endometriose Stichting app!

Heb jij hem al gedownload onze 'Clubapp". We zien dat we met z’n allen steeds ‘mobieler ingesteld zijn’ en dus vaker via de telefoon informatie opzoeken. Daarom is er een app ontwikkeld, waarmee je de functionaliteiten van onze website gemakkelijk en overzichtelijk kunt gebruiken op je mobiel. Hierbij kun je denken aan een handig overzicht van de nieuwsberichten, de agenda en de Buiksprekers. Ook onze social media kanalen zijn toegevoegd en dus gemakkelijk te bekijken. Je kunt meldingen instellen voor onderdelen naar keuze. Handig om bijvoorbeeld een melding te ontvangen wanneer een nieuw nieuwsbericht beschikbaar is!

Lees meer
Endometriose stichting

Inclusiviteit

De informatie zoals deze wordt verstrekt in uitingen van de Endometriose Stichting, is gericht op vrouwen en menstruatie. Wij erkennen echter dat er ook personen zijn met endometriose die transgender zijn, niet menstrueren, geen baarmoeder hebben en/of zich niet (volledig) identificeren met de termen man of vrouw. Voor de doeleinden van onze informatieverstrekking gebruiken wij de term "vrouwen met endometriose", maar wij willen daarbij benadrukken niet de intentie te hebben om de ervaringen van andere personen met endometriose tekort te doen, of bepaalde groepen uit te sluiten of te discrimineren. Wij stellen onszelf daarnaast als doel om met enige regelmaat aandacht te schenken aan endometriose vanuit de visie van personen die zichzelf niet herkennen in de formulering 'vrouw met endometriose' om daarmee ook deze aanzienlijke groep personen met endometriose een stem en gezicht te geven in de berichtgevingen over deze ziekte die wereldwijd zo enorm veel personen treft.

Lees meer