Endometriose stichting

Vertalingen

De Endometriose Stichting heeft een tweetal enthousiaste vrijwillige vertalers. Zij lezen en vertalen regelmatig op eigen initiatief of op verzoek van het bestuur medisch wetenschappelijke artikelen. Zo kun je hier onder andere stukken lezen over:

  • Oorzaken van endometriose
  • Conservatieve chirurgie vs colorectale resectie bij diepe endometriose
  • Medische behandeling of operatie bij colorectale endometriose?

Lees meer
FODMAP

De effecten van voedingsstoffen op symptomen bij vrouwen met endometriose: een systematische review

 

Toelichting Endometriose Stichting (ES): Onderstaand vind je een vertaling van het onderzoeksverslag dat in 2020 is gepubliceerd op www.rbmojournal.com (Reproductive Biomedicine Online). Voor de volledigheid vermelden wij dat wij hieruit, in het kader van de leesbaarheid, de tabellen en verwijzingen naar wetenschappelijke artikelen hebben weggelaten. Je kunt het volledige (Engelstalige) artikel hier teruglezen. 

AUTEURS

Emma Huijs1, Annemiek Nap2
Afdeling diëtetiek, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
2 Afdeling Obstetrie en Gynaecologie, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

BELANGRIJKSTE BOODSCHAP 
Bewijs voor het effect van voedingsinterventies op aan endometriose gerelateerde symptomen was van lage kwaliteit. Dieetinterventies kunnen mogelijk nuttig zijn als zelfmanagementstrategie voor vrouwen met endometriose. Het bewijs is echter schaars en er is meer onderzoek nodig om bruikbare voedingsadviezen voor vrouwen met endometriose te identificeren. 

Samenvatting

Lees meer