Werkwijze endometrioseteam Amsterdam UMC

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

Type ziekenhuis
Academisch

(Kandidaat) expertisecentrum
Level 2

Multidisciplinair endometrioseteam
Ja

Opleidingsplekken
Ja

Deelname wetenschappelijke studies
SOMA-trial
COPIE-trial
IMPECT studie
Dieet-interventie studie
Neuromodulatie studie (samen met Rijnstate)
Diagnostische delay studie (Nijmegen UMC)

Lid NVOG-werkgroep endometriose
Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j. 
375

Aantal consulten per jaar    
> 250

Duur eerste consult
> 45 minuten

Aparte wachtkamer
Ja

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 
Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse
Peritoneale endometriose

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van
Darm
Blaas
Baarmoeder
Eierstokken
Ligamenten
Eileiders
Buikwand
Middenrif
Long
Vagina

Fertiliteitsbehandelingen
IUI
IVF
ICSI
Eiceldonatie & HTDM

Samenwerkingsverband

  • Overleg over niet chirurgische behandeling
  • Overleg over chirurgische behandeling
  • Overleg over fertiliteitsbehandeling
  • Chirurgische behandeling van patiënten uit andere ziekenhuizen
  • Fertiliteitsbehandeling voor andere ziekenhuizen

De meeste ziekenhuizen zijn verwijzend naar het AmsterdamUMC.
Met het Flevo ziekenhuis wordt nadere samenwerking uitgewerkt t.a,v. MDO en laag complex opereren in het Flevo ziekenhuis. 
Met het Diakonessen ziekenhuis Utrecht: maandelijks MDO overleg.

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Beatrixziekenhuis
BovenIJ ziekenhuis
Deventer ziekenhuis
Diakonessenhuis
Dijklander Ziekenhuis
Flevoziekenhuis
Groene Hart Ziekenhuis
Jeroen Bosch ziekenhuis
Meander Medisch Centrum
Noordwest Ziekenhuisgroep
Rode Kruis Ziekenhuis
Spaarne Gasthuis
Tergooi
Womens Healthcare Center
Zaans Medisch Centrum
Ziekenhuis Amstelland
Ander ziekenhuis: Zuid Oost kliniek Amsterdam

Ervaringen Endometriose teams Overzicht