Werkwijze endometrioseteam Amphia

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

Type ziekenhuis
Topklinisch

(Kandidaat) expertisecentrum   
Level 1

Multidisciplinair endometrioseteam
Ja

Opleidingsplekken
Nee

Deelname wetenschappelijke studies
SOMA trial
Questa studie
AIDEN studie

Lid NVOG-werkgroep endometriose
Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j. 
40

Aantal consulten per jaar    
50 - 100

Duur eerste consult
30 minuten

Aparte wachtkamer
Nee

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 
Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van
Baarmoeder


Fertiliteitsbehandelingen
IUI
IVF/ICSI transportkliniek

Samenwerkingsverband

  • Overleg over chirurgische behandeling
  • Overleg over niet chirurgische behandeling
  • Overleg over fertiliteitsbehandelingen

We overleggen casuïstiek maandelijks in het multidisciplinair team in het Catharina ziekenhuis
Overleg 3 maandelijks met regio Rotterdam

Samenwerking met andere ziekenhuizen
Catharina ziekenhuis
Endometriose in Balans
Erasmus MC

Ervaringen Endometriose teams Overzicht