Werkwijze endometrioseteam MUMC+

Samenstelling van het team

Werkwijze endometrioseteam

 

Type ziekenhuis

 Academisch

(Kandidaat) expertisecentrum   

Level 2

Multidisciplinair endometrioseteam

 Ja

Opleidingsplekken

Ja

Deelname wetenschappelijke studies

 Ja

SOMA trial,
ENDURE studie
YOGA studie
ESM studie
ENDRIN studie


Beeldvorming middels echoscopie en MRI, kwaliteit van leven, psychosociale factoren en pijn. Goal Attainment Scaling, Discrete Choice Experiment, FODMAP dieet.

Lid NVOG-werkgroep
endometriose

 Ja

Aantal nieuwe patiënten p.j.

Aantal consulten per jaar    

170

 > 250

Duur eerste consult

 > 45 minuten

Aparte wachtkamer

 Nee

Operaties in de categorie eenvoudige chirurgie 

Cystectomie
Eenvoudige adhesiolyse
Peritoneale endometriose

Operaties in de categorie complexe chirurgie, met betrokkenheid van

Darm
Blaas
Baarmoeder
Eierstokken
Ligamenten
Eileiders
Buikwand
Vagina

Fertiliteitsbehandelingen

IUI
IVF
ICSI

Samenwerkingsverband

Overleg over niet chirurgische behandeling

Overleg over chirurgische behandeling

Overleg over fertiliteitsbehandeling

Chirurgische behandeling van patiënten uit andere ziekenhuizen

Maandelijks vindt middels videoconferencing overleg plaats met de gynaecologen (met aandachtsgebied endometriose) uit het Zuyderland MC. Besproken worden de behandeling van patiënten in het Zuyderland MC, eventuele verwijzingen naar het MUMC+ en wordt er terugkoppeling gegeven over eerder verwezen patiënten.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Zuyderland MC

Ervaringen Endometriose teams Overzicht