Overzicht aanvullende verzekeringen met vergoeding lidmaatschap in de dekking

Elk jaar maakt de Patientenfederatie een overzicht van verzekeraars die een aanvullende verzekering bieden waaruit ook een vergoeding wordt gegeven voor het  lidmaatschap van een patiëntenvereniging.

In de praktijk gaat het vergoeden van lidmaatschap nog wel eens mis. De zorgverzekeraar wijst bijvoorbeeld de vergoeding af omdat de patiëntenorganisatie waar de verzekerde lid is, niet is aangesloten bij de Patiëntenfederatie. Het kan zijn dat deze patiëntenorganisatie geen rechtstreeks lid is maar wel deel uitmaakt van een patiëntenorganisatie of -koepel die wel rechtstreeks is aangesloten bij de Patiëntenfederatie. Is dat geval behoort de zorgverzekeraar gewoon te vergoeden.

Voor meer informatie kijk hier

Nieuws Overzicht