Vruchtbaarheid

Zwanger worden is een complex proces. Er zijn vele factoren, zowel bij man als vrouw, die bepalen hoe gemakkelijk een stel zwanger kan worden. Endometriose is een factor die de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Het betekent niet dat alle vrouwen met endometriose onvruchtbaar zijn, sommige vrouwen worden gemakkelijk zwanger. Echter is het bekend dat de maandelijkse kans bij vrouwen met endometriose lager is dan bij vrouwen die geen endometriose hebben.

Endometriose en kinderwens

Zwanger worden is een complex proces. Er zijn vele factoren, zowel bij man als vrouw, die bepalen hoe gemakkelijk een stel zwanger kan worden. Endometriose is een factor die de vruchtbaarheid kan beïnvloeden. Het betekent niet dat alle vrouwen met endometriose onvruchtbaar zijn. Sommige vrouwen worden gemakkelijk zwanger. Geschat wordt dat 60-70% van de vrouwen met endometriose vruchtbaar zijn, spontaan zwanger kunnen worden en kinderen kunnen krijgen.

Lees meer

Endometriose en onvervulde kinderwens

Kinderen krijgen is niet vanzelfsprekend maar wat als je alles geprobeerd hebt en het niet lukt. Als je definitief weet dat je geen kindje van jullie zelf zult krijgen kom je in een rouwproces. Ongeveer 20 procent van de vrouwen is kinderloos en de helft daarvan is onvrijwillig kinderloos. Er komt een hoop emotie bij je los en de impact is vaak erg groot. Vaak krijg je in je omgeving goedbedoelde adviezen om hier mee om te gaan. Het is belangrijk dit samen met je partner te verwerken. De situatie heeft effect op je relatie en beide gaan weer anders om met de situatie. Het is belangrijk dat je samen een weg vindt om hier mee om te leren gaan. Blijf met elkaar in gesprek en zoek eventueel hulp bij een psycholoog of ervaringscoach.

Lees meer

Vruchtbaarheidsbehandelingen

Niet altijd hoeft er na de onderzoeksfase meteen te worden overgegaan tot een vruchtbaarheidsbehandeling. Er zal per paar worden bekeken hoe groot de kans op een spontane zwangerschap is en hoe deze kans eventueel vergroot kan worden door vruchtbaarheidsbehandelingen.

Lees meer

Endometriose en IUI

IUI is een afkorting die staat voor Intra Uteriene Inseminatie. IUI is een vruchtbaarheidsbehandeling, waarbij het bewerkte zaad van de man door middel van een katheter rechtstreeks in de baarmoeder van de vrouw wordt gebracht. De bewerking van het zaad van de man vindt plaats in een laboratorium, en daarbij worden de meest optimale zaadcellen er uit gefilterd. Deze worden binnen een zeer kort tijdsbestek ingebracht in de baarmoeder van de vrouw, om zo veel mogelijk kwaliteitsverlies tegen te gaan. Omdat de zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder worden gebracht, hoeven deze niet eerst langs de baarmoedermond en zijn daardoor dichter bij de te bevruchten eicel.

Lees meer

Endometriose en IVF/ICSI

IVF staat voor In-Vitro-Fertilisatie (letterlijk: bevruchting in glas) en wordt ook wel reageerbuisbevruchting genoemd. Bij IVF brengt men met behulp van hormonen meerdere eicellen tot rijping. Om te kijken of en hoeveel eicellen er rijpen, maakt men vervolgens regelmatig echo’s.
Zijn de eicellen rijp, dan worden ze uit de buik gehaald met een holle naald die via de vagina in de buik wordt gebracht (de eicelpunctie). In het laboratorium brengt men vervolgens de zaadcellen van de partner bij de eicellen, en wacht men af of bevruchting optreedt en er embryo’s ontstaan. Als er dan embryo’s zijn ontstaan, plaatst men een paar dagen na de punctie een of twee embryo’s in de baarmoeder (de embryotransfer). Twee weken na de terugplaatsing van de embryo is duidelijk of de embryo zich heeft kunnen innestelen in de baarmoeder en of er een zwangerschap is ontstaan. De kans op zwangerschap is ongeveer 15 tot 25% per poging en is afhankelijk van vele factoren, zoals leeftijd van de vrouw, uitgebreidheid van vroegere operaties aan eierstokken, eicelproductie in reactie op de medicijnen, en mannelijke factoren.

Lees meer

Risico's vruchtbaarheidsbehandelingen

De grootste risico’s van vruchtbaarheidsbehandeling zijn er bij IVF-behandelingen. Bij IUI zijn de risico’s ook aanwezig, deze zijn echter kleiner omdat er onder andere minder hormoonstimulatie plaatsvindt.

Veel vrouwen ervaren IVF als belastend. Sommige vrouwen krijgen bijwerkingen van de hormonen die gebruikt worden om de eicellen te laten groeien.

Lees meer

Behandelcentrum vruchtbaarheid

Als je endometriose hebt en daarbij ook een vruchtbaarheidsprobleem, waarvoor je een behandeling gaat starten, moet je een keuze maken voor een behandelcentrum. Er zijn geen speciale behandelcentra voor endometriosepatiënten.
Wel is het zo dat in de centra waar een endometriosespecialist werkt, of een gynaecoloog met aandachtsgebied endometriose, meer kennis van endometriose is op de fertiliteitsafdelingen.

Lees meer

Freya

Freya is de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen.

De missie van Freya
De vereniging stelt zich tot doel, belangenbehartiging voor, en dienstverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen, ongeacht het stadium waarin men verkeert.

Lees meer

Regelgeving

Heb je recht op vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen? Freya zet het voor je op een rij.

Wat wordt vergoed?

Regelgeving omtrent behandeling van vruchtbaarheidsbehandeling verandert regelmatig. Freya is de organisatie voor paren met vruchtbaarheidsproblemen. Wij werken met hen samen op verschillende gebieden. Freya weet van de hoed en de rand als het gaat om vergoedingen. Wij verwijzen dan ook graag door naar hen voor vragen rondom fertiliteitsbehandelingen en vergoedingen daarvan.

Lees meer