Zorgwijzer

In onze zorgwijzer kun je op zoek naar zorgverleners in jouw regio.  De lijst van ziekenhuizen en de toelichting op hun werkwijze stellen we samen door iedere 2 jaar de gegevens uit te vragen middels een enquete, de meest recente gegevens zijn van 2021.  De verslaggen van  2017 en 2018-2019 van deze enquête vind je hieronder. Het verslag 2021 zal binnenkort ook online komen.

In 2020 is de Kwaliteitsnorm Expertisecentra Endometriose ingevoerd. Door aan de voorwaarden te voldoen kunnen de endometriose behandelcentra een verzoek indienen en beoordeeld worden. Hieruit blijkt dan vervolgens of zij een level 1 of 2 centrum zijn. 
Als er bij een ziekenhuis Kandidaat Level X staat dan betekent dit dat zij nog geen kwaliteitscontrole hebben ondergaan. Deze zijn helaas nog niet bij alle ziekenhuizen uitgevoerd sinds de invoering van de kwaliteitsstandaard. De ziekenhuizen die wel al voldoen aan o.a. de volume grote hebben we aangemerkt als kandidaat Level X. Zodra zij de controle wel hebben gehad zullen wij dit aanpassen.

Downloads:

Zorgwijzer Overzicht