Endometriose en IUI

IUI is een afkorting die staat voor Intra Uteriene Inseminatie. IUI is een vruchtbaarheidsbehandeling, waarbij het bewerkte zaad van de man door middel van een katheter rechtstreeks in de baarmoeder van de vrouw wordt gebracht. De bewerking van het zaad van de man vindt plaats in een laboratorium, en daarbij worden de meest optimale zaadcellen er uit gefilterd. Deze worden binnen een zeer kort tijdsbestek ingebracht in de baarmoeder van de vrouw, om zo veel mogelijk kwaliteitsverlies tegen te gaan. Omdat de zaadcellen rechtstreeks in de baarmoeder worden gebracht, hoeven deze niet eerst langs de baarmoedermond en zijn daardoor dichter bij de te bevruchten eicel.

Wanneer kan IUI worden toegepast?

IUI wordt in veel situaties toegepast. Paren kunnen bijvoorbeeld in aanmerking komen voor IUI, bij een verminderde zaadkwaliteit of een te laag aantal zaadcelen in het sperma, bij afwijkend baarmoederhalsslijm, of in het geval van antisperma-antistoffen. Daarnaast kan IUI worden toegepast bij paren met langdurige kinderloosheid.

Twee voorwaarden voor het slagen van een IUI behandeling:

  1. Dat de eileiders van de vrouw doorgankelijk zijn.
  2. Dat het sperma voldoende kwaliteit heeft.

Een IUI-behandeling kan bij de vrouw op twee manieren gebeuren:

  1. In een gestimuleerde cyclus;
  2. In een natuurlijke (spontane) cyclus.

Het zwangerschapspercentage na een gestimuleerde IUI-behandeling ligt iets hoger dan na behandeling in de natuurlijk cyclus. Nadeel van een gestimuleerde IUI-behandeling is dat het meer stress met zich meebrengt. Ook is er een grotere kans op meerlingen.
De kans op zwangerschap is per IUI cyclus ongeveer 10%.

Vruchtbaarheid Overzicht