Medische adviesraad

Wij worden op medisch gebied ondersteund en van advies voorzien door endometriose specialisten uit Nederland en België. Hier stelt Christel Meuleman zich voor.

De Endometriose Stichting is van essentieel belang om patiënten met endometriose, een mysterieuze, chronische ziekte die de levenskwaliteit van zo veel jonge vrouwen onderuit haalt als ook hun meest belangrijke wens, namelijk zwanger worden, bedreigt, te begeleiden. De stichting zorgt voor informatie over de ziekte en over hoe haar te hanteren en helpt de patiënten hun weg te vinden naar centra met de nodige expertise in de behandeling van deze ziekte. De stichting biedt lotgenoten en tochtgenoten en adviseert patiënten hoe zij de impact van deze ziekte op hun dagdagelijks leven kunnen beperken.

Ervaring en opleiding

Werkervaring:

Nadat ik was afgestudeerd als gynaecoloog in 1989, specialiseerde ik me verder in ’reproductieve geneeskunde’, meer bepaald in ’vruchtbaarheidsonderzoeken en vruchtbaarheidsbehandelingen’.

Bij die ’onderzoeken en behandelingen’ horen diagnostische en therapeutische kijkbuisoperaties (laparoscopies). Een blijkbaar aangeboren ’handigheid’ maakte dat ik uiteindelijk de ’chirurg’ werd van het Leuvens Universitair Fertiliteitcentrum (LUFc) dat in 1996 werd opgericht in het Universitair Ziekenhuis Leuven.

Prof. Dr. Thomas D’Hooghe werd als coördinator van het LUFc aangesteld. Hij verrichtte voor zijn doctoraat onderzoek op Bavianen naar het ontstaan van endometriose. Ikzelf stelde tijdens mijn chirurgische activiteiten vast dat endometriose de meest frequent voorkomende aandoening was bij de patiënten die zich met zwangerschapswens aanmeldden in het LUFc en dat het grondig ’opkuisen’ van het bekken door al het zieke weefsel ’af te pellen’ niet alleen de levenskwaliteit van deze patiënten maar ook hun zwangerschapskans (zowel spontaan als bij medisch geassisteerde voortplanting) optimaliseerde.

De vormen van endometriose die zich uitbreiden naar de urinewegen, de blaas en de darmen waren een chirurgische uitdaging. Als gynaecoloog ben je immers niet getraind in het opereren van urinewegen, blaas en darmen. Daarom zocht ik in 1996 naar een samenwerking met Prof. Dr. André D’Hoore, darmchirurg en Dr. Ben Van Cleynenbreugel, uroloog om samen, door middel van een kijkbuisoperatie of laparoscopie, met behulp van de CO2 laser, al het zichtbare ’zieke’ weefsel uit de buikholte ’te pellen’ en er voor te zorgen dat postoperatieve complicaties tot een minimum werden herleid doordat de beide collega’s de integriteit van de wand van darm/urinewegen/blaas beoordeelden op het einde van de interventie en die, zo nodig, herstelden. De visie was om door ’zo radicaal als mogelijk’ te werken voor wat betreft het verwijderen van endometriose, mits het zo goed als mogelijk herstellen van de normale anatomie en de normale anatomische verhoudingen, de levenskwaliteit van deze patiënten te optimaliseren, de kans op opnieuw optreden van de aandoening zo laag als mogelijk te houden én de zwangerschapskans zo hoog als mogelijk te maken.

De resultaten van de patiënten, multidisciplinair geopereerd tussen 1996 en 2004, werden voorgesteld op het 9de internationaal endometriosecongres in Maastricht in september 2005 en bleken uitstekend. Een prospectieve continuë evaluatie van het hele operatieprogramma van het LUFc werd opgezet en startte in september 2006. De patiënten die tussen september 2004 en september 2006 een darmresectie hadden ondergaan werden retrospectief geanalyseerd op dezelfde manier als de patiënten die tussen 1996 en september 2004 multidisciplinair waren geopereerd.

Deze klinische studies maakten deel uit van een doctoraat in de biomedische wetenschappen verdedigd in mei 2011 met als titel: ’Deeply Infiltrative Endometriosis: clinical outcome after surgery in adults and pathways to potential prevention in adolescents’.

In Leuven werd een ’Endometriosis Center of Excellence’ opgericht, met als doel de zorg voor endometriose patiënten multidisciplinair uit te bouwen met preoperatieve beeldvorming, expert-chirurgie, pijnbehandeling in samenwerking met de pijnkliniek, fundamentele research naar oorzaak en diagnosemiddelen én een luik ’preventie van de ontwikkeling van de meest ernstige vormen van endometriose, met name de ‘diep infiltrerende endometriose’. We zijn immers van mening dat best, samen met schoolartsen en huisartsen, jonge meisjes/vrouwen met ernstige, aan de menstruele cyclus gebonden pijnklachten, sneller dienen doorverwezen te worden naar een centrum met de nodige expertise op gebied van endometriose voor laparoscopische diagnose/behandeling van deze aandoening om zo een optimale levenskwaliteit voor deze jonge vrouwen te behouden/herstellen, hun vruchtbaarheid intact te houden én de kostprijs voor de maatschappij van deze aandoening te verminderen.

Opleiding:

Ik studeerde aan de Leuvense Universiteit af als geneesheer in 1984 en als gynaecoloog in 1989. Ik startte, na mijn opleiding tot gynaecoloog, als staflid van de dienst Gynaecologie & Verloskunde van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven waar ik mij focuste op ’vruchtbaarheidsonderzoeken en behandelingen’.

Het ’volledig op orde zetten van de buik’ om vrouwen toe te laten zwanger te worden, spontaan of met behulp van technieken van medisch geassisteerde voortplanting, werd mijn hoofdactiviteit.

Het leed van de patiënten met endometriose enerzijds en de visie dat samenwerken aanleiding geeft tot superieure prestaties anderzijds én de volledige steun van mijn toenmalige coördinator, Prof. Dr. Thomas D’Hooghe en de hulp van mijn adjunct, Dr. Carla Tomassetti, de hulp van gespecialiseerde vroedvrouwen bij de raadpleging én het feit dat Prof. Dr. André D’Hoore en Dr. Ben Van Cleynenbreugel steeds bereid waren te komen ’mee opereren’ en ook ’mee nadachten’ hoe we patiënten met uitgebreide endometriose konden helpen, hebben mij toegelaten onze ideeën en resultaten op papier te zetten in de vorm van een doctoraatsthesis.

In maart 2015 behaalde het zorgprogramma Endometriose van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven het certificaat van ‘Endometriosis Center of Excellence’, uitgereikt door European Endometriosis League.

De verdere uitbouw van een ’center of excellence’ met een continue kwaliteitscontrole én van een adolescenten raadpleging om die patiënten die mogelijks de meest ernstige vormen van endometriose zullen ontwikkelen, vroegtijdig op te sporen zijn de uitdagingen die het hele endometrioseteam van het LUFc de volgende jaren zal aangaan.

Sinds het vertrek van Prof. Dr. Thomas D’Hooghe uit de universitaire ziekenhuizen Leuven op 1/10/2015 ben ikzelf waarnemend afdelingshoofd van het Leuvens Universitair Fertiliteitcentrum en coördinator van het Leuvens Universitair Endometriose ‘center of excellence’.

Universitair Ziekenhuis Leuven
Dienst Gynaecologie & Verloskunde
Leuvens Universitair Fertiliteitcentrum
Fertiliteitchirurgie & Endometriose-chirurgie
Herestraat 49
Leuven 3000
Poli: +32 16 33 22 11
E-mail: endometriose@uzleuven.be
Afspraak maken

Medische adviesraad Overzicht