Wil jij een endometriose pijn app testen?

WIJ ZOEKEN ENDOMETRIOSE PATIËNTEN OM ONZE APP TE TESTEN!

In het Expertisecentrum Endometriose van het Maastricht UMC+ wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een app voor vrouwen met endometriose. Deze app kan specifiek uitkomst bieden voor patiënten die niet goed reageren op een behandeling. De klachten zijn vaak het hevigst rond de menstruatie. Er wordt gedacht aan reguliere menstruatiepijn en endometriose wordt daarom vaak niet tijdig herkend.  
Arts-onderzoeker Esther van Barneveld is nu bezig met het opstarten van een vergelijkende studie met 65 endometriose-patiënten plus een controlegroep van 65 gezonde vrouwen om de werking van de app te testen. Daarnaast zullen we de app gaan gebruiken in een studie met yoga-therapie. Patiënten met endometriose gerelateerde pijnklachten worden geloot voor wel of geen yoga-therapie. Patienten die geloot worden voor yoga-therapie krijgen dit eenmaal per week bij een aangesloten yoga-school in Limburg of Noord-Brabant (gedurende 8 weken). De medische behandelingen zoals medicatie blijven onveranderd doorgaan. De app zal gebruikt worden om het effect van yoga-therapie op pijn en kwaliteit van leven te meten. Voorlopig zal deze app alleen in onderzoeksverband gebruikt worden. Hopelijk kan de app in 2022 in gebruik worden genomen. 

Heb je endometriose en ben je tussen de 18 en 50 jaar? Je kunt ons helpen met het ontwikkelen van een nieuwe medische endometriose app.

Dit onderzoek duurt 7 dagen.
Via de app krijg je:

  • Op willekeurige momenten van de dag een oproep om een vragenlijst in te vullen over je klachten (~4 min)
  • Elke dag een ochtendvragenlijst (1 min)

Vragen gaan over pijn, lichamelijk en mentaal welbevinden, activiteiten/werk en gezelschap, voeding en medicatiegebruik, slaap en seksualiteit.

Opgeven kan via esm.endometriose@mumc.nl (vermeld je telefoonnummer voor persoonlijke uitleg).
De resultaten van de app worden vergeleken met een pijnscoreformulier die je invult aan het einde van elke dag en een eenmalige online vragenlijst (30 minuten).

Alle gegeven worden ANONIEM verwerkt en voorzien van codering volgens de AVG richtlijnen. Als je zwanger bent kun je helaas niet deelnemen.

Nieuws Overzicht