ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op hun website. Als Endometriose Stichting hebben wij ook de ANBI-status. Op deze pagina zullen wij vanaf nu dus ook aan de eisen van de Belastingdienst tegemoet komen en de transparantie van de organisatie op een pagina verzameld weergeven.

 

NAAM VAN DE ORGANISATIEEndometriose Stichting

RSIN NUMMER / KVK NUMMERRSIN-nummer: 8156.17.987
KVK-nummer: 3481129

INTERNETADRESwww.endometriose.nl
www.ongewoonongesteld.nl

CONTACTPostadres:Baandert 27
6136 EM Sittard

Vestigingsadres:Baandert 27
6136 EM Sittard

Telefoon:Voor vragen maak gebruik van het contactformulier. 

Email:info@endometriose.nl

BESTUURSSAMENSTELLING 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretatis, penningmeester en twee bestuursleden.

Voorzitter: Bianca De Bie
Secretaris: Coby Maasbach
Penningmeester: Martin Hengeveld
Bestuurslid: Mariska van Drogenbroek 
Bestuurslid: Jeannette Slenders

BELEIDSPLAN Het beleidsplan Endometriose Stichting

DOELSTELLINGDe doelen van de Endometriose Stichting:
Meer aandacht en erkenning voor de ziekte endometriose krijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen.Goede voorlichting geven aan meiden en vrouwen met (vermoedelijke) endometriose. Het aanzetten tot meer onderzoek, op indirecte manier zal meer aandacht voor endometriose ook aanzetten tot onderzoek. Het verbeteren van de endometriose zorg. 

BELONINGSBELEIDHet bestuur van de stichting ontvangt een vergoeding behoudens een vrijwilligersvergoeding en/of een vergoeding voor de gemaakte onkosten. Er wordt rekening gehouden met de fiscale regelgeving omtrent de vrijwilligersvergoeding. Een uitzondering is de voorzitter van het bestuur die ook als parttime medewerker in dienst is bij de stichting. De voorzitter krijgt net als de andere parttime medewerker een beloning conform de cao Sociaal Werk.

JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN EN FINANCIËN

Jaarverslag 2023          Jaarrekening 2023     ANBI verantwoording 2023

Jaarverslag 2022          Jaarrekening 2022    ANBI verantwoording 2022

Jaarverslag 2021          Jaarrekening 2021    ANBI verantwoording 2021

Jaarverslag 2020         Jaarrekening 2020      ANBI verantwoording 2020  

Jaarverslag 2019          Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2018         Jaarrekening 2018  

Over Endometriose Stichting Overzicht