Nieuwe richtlijn endometriose gepubliceerd

De European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) publiceerde op 02-02-2022 haar nieuwe klinische richtlijnen voor de diagnose en behandeling van endometriose. De chronische aandoening die ernstige bekkenpijn en verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt voor miljoenen vrouwen wereldwijd.

De originele richtlijnen die behandelaars helpt om de bast mogelijke en beschikbare zorg te vertellen voor endometriose stamt uit 2008 en werd herzien in 2014. In 2014 werd er tevens een patiëntenversie van deze richtlijn gemaakt. Deze 3de versie is een volledig herziene versie die is aangevuld met een aantal belangrijke onder onderwerpen. Zoals onder andere de toevoeging van klinisch bewijs van behandeling van adolescenten en vrouwen in de overgang. De richtlijn beschrijft het diagnostische proces, laparoscopie en histologie als gouden standaard in de diagnostische test en evalueert de operaties, medicatie en niet-farmacologische behandelingen

Internationale samenwerking

Meer dan 2 jaar is de voorzitter van de Guideline Development Group Prof Christian Becker van het  Endometriosis CaRe Centre, Nuffield Department of Women’s and Reproductive Health, aan de  University of Oxford met Dr Nathalie Vermeulen, Senior Research Specialist bij ESHRE, en meerdere internationale medische en epidemiologische experts uit het veld samen met patiënten vertegenwoordiger bezig geweest met het herschrijven.

Deze brede samenwerking heeft geholpen bij het samenstellen van deze uitgebreide nieuwe ESHRE-richtlijn. In totaal zijn er 109 aanbevelingen opgesteld over het diagnostiseren, het behandelen van pijn, de onvruchtbaarheid en het management van de terugkeer van de ziekte, de asymptomatische of extra-pelvische ziekte, endometriose in adolescenten en vrouwen in de overgang, en ook preventie en de associatie met kanker.
De impact van deze nieuwe richtlijnen op het algemene fysieke, mentale en sociale welzijn van de endometriosegemeenschap kan enorm zijn. Prof Christian Becker merkte op: "Endometriose is een veel voorkomende, maar nog steeds sterk ondervertegenwoordigde ziekte, met vaak verwoestende gevolgen voor de patiënten en hun families. Samen met mijn collega's hopen we dat de nieuwe ESHRE-richtlijn endometriose zowel patiënten als zorgverleners zal helpen bij het nemen van beslissingen en het begrijpen van de aandoening."

Patientenvertegenwoordiging

Kathleen King, namens de voor endometriosevereniging van Ierland en patiëntenvertegenwoordiger in de Guideline Development Group verklaarde: "Ik ben blij met de publicatie van de huidige ESHRE-richtlijnen voor endometriose; het samenwerkingsproces waarbij vertegenwoordigers van patiënten en medische professionals betrokken zijn, heeft een document opgeleverd dat een essentieel onderdeel zal worden van de toolkit voor mensen die leven met symptomen van endometriose. Patiënten kunnen erop vertrouwen dat ze de richtlijnen kunnen gebruiken om discussies te openen met hun behandelaar.Aan de andere kant heeft het medisch team op hun beurt een richtlijn die is gebaseerd op de huidige 'best practice' en wetenschappelijke informatie. Ik moedig iedereen met interesse in endometriose aan om optimaal gebruik te maken van de richtlijnen."

Dr. Nathalie Vermeulen over de mogelijke voordelen voor patiënten: “Hoewel voor sommige onderwerpen nieuwe studies kunnen worden geïntegreerd in nieuwe of verbeterde aanbevelingen voor de klinische praktijk, is er nog veel onbekend. Naast het richting geven in de klinische praktijk, belicht deze richtlijn ook de lacunes in het onderzoek waarmee clinici, onderzoekers en financieringsinstanties rekening moeten houden”

Namens de Endometriose Stichting heeft Bianca De Bie een bijdrage geleverd in het tot stand komen van deze richtlijn. Zij is met name bezig geweest met het onderwerp fertiliteit.  

Downloads:

Nieuws Overzicht