Endometriose: verborgen leed in het vizier van de huisarts krijgen

Gratis webinar voor huisartsen
Woensdag 1 juni 2022, 19:00 – 21:15 uur 

Endometriose komt voor bij 6 tot 10% van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Echter, de prevalentie van endometriose loopt op tot 50% bij vrouwen die zich presenteren met buikpijnklachten en met onvruchtbaarheid. Wereldwijd betreft het ruim 176 miljoen vrouwen die aan endometriose lijden. In Nederland komt dit overeen met ongeveer 400.000 vrouwen die endometriose hebben. 

Dat endometriose een maatschappelijke impact heeft blijkt ook uit een hoge economische last van endometriose waarbij ziekteverzuim en productiviteitsverlies een groot aandeel hebben naast de direct medisch gerelateerde kosten. Dit heeft recent ertoe geleid dat President Macron in Frankrijk substantiële subsidies beschikbaar heeft gesteld om awareness voor endometriose te verhogen. 

De weg die een endometriose patiënte aflegt tot de diagnose duidelijk is kan lang zijn: Nederlands onderzoek toonde aan dat de gemiddelde duur van het begin van de klachten tot het stellen van de diagnose 7.4 jaar bedraagt. Veertig procent van deze delay loopt de patiënte op in de eerste lijn. Daarom is meer awareness voor endometriose nodig onder huisartsen en is bijscholing nodig vroegtijdige herkenning te realiseren 

Deze bijscholing is tot stand gekomen met steun vanuit de Endometriose Stichting en in samenwerking tussen de afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (Locatie VUmc) en het Endometriose Centrum van het Amsterdam UMC. Het doel van deze eerste Nederlandse online bijscholing voor huisartsen is om de achtergronden, diagnostiek en behandeling van endometriose in de eerste maar ook tweede/ derde lijn inzichtelijk te maken. 

Organisatie: Afdeling Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (Locatie VUmc) 
Endometriose Centrum Amsterdam UMC 

Programmacie: Prof. dr. Henk de Vries, voorzitter 
Prof.dr. Velja Mijatovic, gynaecoloog 
Drs. Renee Weersma, kaderarts urogynaecologie 
Drs. Ingrid Elfering, kaderarts urogynaecologie 

Accreditatie: 2 punten 

Bereik: huisartsen & kaderhuisartsen urogynaecologie 

Duur: 2 uur exclusief pauze van 15 minuten 

Medium: webinar via ZOOM (FMS account) 

Funding: Educational grant van de Endometriose Stichting 

Leerdoelen: - Achtergronden en diagnostiek van endometriose in de eerste lijn 
- Behandeling van endometriose in de eerste lijn 
- Kennis over organisatie van regionaal netwerk endometriose 

Webinar programma:Moderatoren: prof. dr. V. Mijatovic (gynaecoloog) & em. Prof. dr. Henk de Vries (huisarts) 
Presentaties van te voren opgenomen in Powerpoint 

DEEL 1- Stellingen/ poll: waar staat de huisarts tav endometriose ? 
- Prof. dr. V. Mijatovic (gynaecoloog): Epidemiologie, pathogenese en diagnostiek van endometriose 
- Dr. Moniek van der Zande (gynaecoloog): Diagnostic delay & endometriose: hoe ontstaat deze ? 
- Drs. Judith Dekker ((kinder) gynaecoloog): Adolescenten & endometriose: net even anders ? 

Discussie: 10 minuten 

PAUZE 15 min 

DEEL 2 - Mariel den Engelsman (GZ psycholoog & auteur van het boek “het gaat wel weer over”): Endometriose: het perspectief van een patiente. 
- Drs. Renee Weersma & drs. Ingrid Elfering (kaderhuisartsen urogynaecologie): Ingangsklachten en behandeling van endometriose in de eerste lijn. 
- Dr. Robert de Leeuw (gynaecoloog): ICT ontwikkelingen om patient en dokter te ondersteunen bij de diagnose endometriose 
- Prof. dr. Velja Mijatovic: endometriose, verwijzing en hoe nu verder ? 

Discussie 10 minuten 

Wrap-up met formuleren van leerpunten 

Sprekers & affiliaties:Prof. dr. Velja Mijatovic: gynaecoloog, Hoofd Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam 
Prof. dr. Henk de Vries: em. hoogleraar huisartsgeneeskunde, afdeling huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam 
Drs. Renee Weersma: Kaderarts urogynaecologie, huisartsenpraktijk Kennemerveen, Haarlem 
Drs. Ingrid Elfering: kaderarts urogynaecologie, Gezondheidscentrum Haveneiland, Amsterdam 
Dr. Moniek van der Zande: gynaecoloog, Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag 
Drs. Judith Dekker: (kinder) gynaecoloog, Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam 
Drs. Mariel de Engelsman: GZ psycholoog, Bravis Ziekenhuis & auteur 'Het gaat wel weer over', uitgeverij Brooklyn 
Dr. Robert de Leeuw: gynaecoloog, Endometriose Centrum Amsterdam UMC, Amsterdam 

Nieuws Overzicht